Børn må gerne udfordres.

… og det var præcis hvad Tangsø Forenede Sportsklubber gjorde mandag, tirsdag og onsdag i børnenes sommerferie uge 31.

En enkel opringning fra Alex Handler Laugesen til Sussie Kristensen og en sommeraktivitetspulje fra Lemvig Kommune var det eneste, der skulle til, før de to med glæde kunne huske deres egen barndom med mange aktiviteter i centret.
 ”Vi har tit talt om, det kunne være sjovt at lave noget lignende, måske anderledes, men alligevel med masser af aktiviteter”, fortæller Sussie, der sidder i håndboldudvalget i TFS.

Begge var enige om – det gør vi, og så gik det ellers hurtigt med at tage kontakt til de forskellige udvalg. Tidsfristen for at søge var kort, og der skulle jo både laves et oplæg og søges midler til projektet.

Rammen for aldersgruppen var på forhånd fastlagt af aktivitetspuljen.

Heldigvis var de forskellige udvalg og frivillige med på ideen og hurtige til at sige ja, så Sussie og Alex kunne lave en gameplan.

Det blev til 4 moduler 4 gange dagligt med 4 aktiviteter i hver. Flere aktiviteter blev kørt i hvert modul dagen igennem, så alle havde mulighed for at deltage.
”Vi valgte at køre 45 minutters modul, så der var god tid til skift og pause og børnene så havde nemmere ved at  koncentrere sig, ” siger Sussie.
Programmet blev lagt op dagen før, så forældre havde mulighed for at hjælpe sit barn med valg af aktivitet, og dermed nåede så mange som muligt. Børnene var også utrolig gode til at vælge det de gerne ville, selv om kammeraten ville noget andet.

En aktivitet var f.eks. at bygge en udendørs racerbane (her blev den gamle tennisbane brugt).  Børnene gik ind i byggeprojektet med liv og sjæl, der blev snakket om, om svinget skulle være den ene eller den anden vej, og hvorfor man lige mente dette. Alt i alt et samarbejde der sluttede af med prøvekørsel og nogle enkelte finjusteringer, så var banen klar.

Spejderne gik også ind i aktiviteten og bød ind på en af dagene med aktiviteter i hvert modul.

Ligeledes havde TFS lavet et kreativt værksted, hvor et barn lige kunne trække sig tilbage til, hvis det trængte til fred og ro. Her blev der malet på sten, lavet origami – papir foldes, tegnet med mere.

TFS havde allieret sig med Thomas Munk og Niklas fra DGI som kom og underviste i tennis, og det giver måske nogle nye tennistalenter, da der var flere af de store piger, der syntes, at 17-årige Niklas var en god træner.

Af andre aktiviteter kan nævnes: Fodbold, dans, svømning, håndbold, X-fitness, badminton, redskabsbane, rulleskøjte/skate og battle.

Onsdag sluttedes af med alt det frugt og grillpølser der kunne spises, samt fri leg.

Der deltog i alt 70 børn over de tre dage, med 50 børn hver dag, og ingen tvivl om, at de dels både havde brug for at være sammen igen på tværs af idrætter, men også havde det sjovt med at prøve nye idrætter af.

”Vi så også børn, der normalt ikke kommer her i centret, så vi håber da, vi har inspireret dem til at komme igen. Vi tror på det har været en god forløber til efterårssæsonen, og at børnene har lyst til at fortsætte.
Man bliver da lidt stolt når man på 3 uger kan finde 25 frivillige, der vil hjælpe til. De frivillige spændte fra 17-75 år, og alle tog bare fat, hjalp hinanden og har tilkendegivet de er klar igen. Vi startede hver morgen med morgenkaffe og briefing om dagens program, jamen det gik bare utroligt godt.
Det er helt klart noget vi gerne laver igen med en brugerbetaling. Det har jo også styrket vores fællesskab på tværs i foreningen, nu må vi se,  fortæller Sussie, der sødt sidder og holder på et lille kommende TFS medlem og frivillig i maven.