Børn og unge med særlige behov skal have flere naturoplevelser

FrivilligVest og DGI Vestjylland sætter i nyt, fælles projekt fokus på, at børn og unge med særlige behov skal have flere natur- og friluftsaktiviteter ind i hverdagen.

Projektet 'Naturen gør alle børn glade' fokuserer på, at børn og unge med særlige behov skal have flere natur- og friluftsaktiviteter ind i hverdagen. Det kunne eksempelvis være klatring, golf, kajak, fiskeri, sejlads og fitness. Foto: Bo Nymann

En stor del af eleverne på Ringkøbing-Skjern Kommunes tre specialcentre og tre specialskoler er udfordrede på deres sociale kompetencer i dagligdagen. Det betyder ofte, at disse børn har vanskeligheder med at deltage i fritids- og friluftsaktiviteter på lige fod med andre børn og unge. Som konsekvens deraf må mange børn med særlige behov såsom ADHD, autisme og lignende vanskeligheder i højere grad end andre børn og unge undvære fritidsaktiviteterne.

Naturen gør alle børn glade

FrivilligVest og DGI Vestjylland med opbakning fra Ringkøbing-Skjern Kommune søsætter derfor et nyt projekt, de kalder ’Naturen gør alle børn glade’. Formålet er at hjælpe børnene til at opnå succesoplevelser med naturen som ramme og dermed at øge deres mentale sundhed.

”Med dette projekt vil vi lave et tilbud med fokus på bevægelse og oplevelser i naturen for børn og unge med særlige behov, da vi oplever, at der ikke findes nok lignende tilbud i kommunen,” siger Andreea Oprea, projektleder i DGI Vestjylland.

Naturaktiviteterne skal støtte børnene i at udvikle sig og give dem nogle succesoplevelser, som har betydning for det enkelte barns relationer og trivsel

Andreea Oprea, projektleder i DGI Vestjylland

Foreninger søges

Andreea Oprea støttes op af Susanne Rystok, der er leder ved FrivilligVest, og for både FrivilligVest og DGI Vestjylland er foreningsudvikling og etablering af nye fællesskaber inden for friluftsliv også et kerneområde i projektet.

”Vi håber, at mange af kommunens fritidsforeninger og deres frivillige har lyst til at hjælpe børnene i gang med frilufts- og naturaktiviteter. Alle foreninger, der udbyder eller har lyst til at udbyde aktiviteter inden for naturområdet, kan blive inddraget. Så det kan eksempelvis være inden for spejder, kajak, golf, fiskeri, biavl, sejlads, skydning og fitness – alle interesserede er velkomne” siger Susanne Rystok.

Vi håber, at mange af kommunens fritidsforeninger og deres frivillige har lyst til at hjælpe børnene i gang med frilufts- og naturaktiviteter

Susanne Rystok, leder ved FrivilligVest

Foreningerne får via projektet udannet deres instruktører, så de er klædt på til at varetage bevægelses- og friluftsaktiviteter for børn og unge med særlige behov. De to organisationer bag projektet opfordrer derfor interesserede foreninger i kommunen til at tage kontakt og høre mere om ”Naturen gør alle børn glade”.

Børn fra hele kommunen får glæde af projektet

Med i projektet er specialcentret på Spjald Skole og specialskolen Rindum Kjærgaard, der har elever fra hele kommunen. På begge skoler glæder de sig over, at deres elever får denne mulighed.

”Gennem mit mangeårige virke på Spjald Skoles specialcenter har jeg mødt mange børn og unge, der ikke kunne fungere i foreningssammenhænge. Det kan nemt føre til, at børnene bliver ensomme. Dette projekt kan forhåbentlig bidrage med noget positivt, de kan tage med sig ind i voksenlivet,” siger Tom Thuesen, afdelingsleder for specialcentret på Spjald Skole.

Solvej Brink er medlem i Foreningssamvirket i Ringkøbing-Skjern Kommune samt Det Danske Spejderkorps. Hun ser et stort potentiale i projektet og oplever, at mange børn og unge med særlige behov kan få glæde af frilufts- og spejderlivet.

Det kunne være fantastisk, hvis vi kunne hjælpe børnene til at være en del af naturen, i stedet for at de skal sidde hjemme

Solvej Brink, medlem i Foreningssamvirket i Ringkøbing-Skjern Kommune samt Det Danske Spejderkorps

”Der er nogle børn, der ikke har en plads i fritidslivet, og her kan blandt andet spejderbevægelsen noget andet end klassiske kontakt- og holdsportsgrene, som disse børn kan få meget ud af. Det kunne være fantastisk, hvis vi kunne hjælpe børnene til at være en del af naturen, i stedet for at de skal sidde hjemme,” siger Solvej Brink.

Projektet løber over 2 år

Samarbejdspartnere er i gang med at rekruttere foreninger i kommunen, hvorefter foreningernes instruktører i løbet af foråret bliver uddannede til at varetage friluftshold for børn og unge med særlige behov.

Til efteråret vil de første børn få mulighed for at deltage på friluftshold i forskellige foreninger. Projektet løber indtil marts 2021 og er støttet af Friluftsrådet og medfinansieret af DGI Vestjylland og FrivilligVest.

Det er samarbejdspartnernes forhåbning, at projektet bidrager til, at børnene vil kunne fortsætte i foreningslivet efter projektets afslutning.

Fakta om projektet 'Naturen gør alle børn glade'

  • Projektet er støttet af Friluftsrådet, DGI Vestjylland og FrivilligVest.
  • Formål: at bevægelse i naturen bliver et kendt element for børn og unge med særlige behov og et kendt element i deres hverdag gennem friluftsaktiviteter i foreningslivet.
  • Projektet vil foregå i skoletiden.
  • Foreningerne skal stille instruktører til rådighed. Instruktørerne vil blive uddannede til at varetage friluftsaktiviteter i foreningen for børn og unge med særlige behov.
  • Alle foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune med interesse i frilufts- og naturaktiviteter kan deltage i projektet.
  • Elever fra specialcentret på Spjald Skole og specialskolen Rindum Kjærgaard vil deltage i første projektperiode, og med tiden er det planen, at projektet skal udbredes til alle folkeskoler i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor der også går elever med særlige behov.