Børnegården Katholt og Borris SFO sjipper sig til smil

DGI Vestjylland har netop recertificeret Børnegården Katholt i Skjern og Borris SFO. Sjippetovet har været omdrejningspunktet til at udvikle børnene fysisk, emotionelt, socialt, sansemotorisk og kognitivt.

Hvad gør man, når man som SFO ikke har et budget, der tillader at købe mange forskellige redskaber ind til at lege?

Netop dét har Børnegården Katholt og Borris SFO haft fokus på i forbindelse med, at DGI Vestjylland har recerficeret dem. Fokus har været på at bruge simple legeredskaber til mange forskellige lege.

Sjippetovet har været omdrejningspunktet, og Charlotte Egede Frost, børn- og ungekonsulent hos DGI Vestjylland, ser gode synergier.

SFO’erne har ikke økonomi til at købe mange forskellige redskaber ind, og derfor giver det god synergi, når vi bruger sjippetovet på mange forskellige måder. Vi har alle erfaringer fra vores barndom, hvor vi selv har sjippet eller set andre gøre det

Charlotte Egede Frost

Gode rollemodeller

Leder for Børnegården Katholt, Ulla Larsen, understreger vigtigheden af gode rollemodeller.

”Det kendetegner vores SFO, at begejstrede voksne smitter. Simple legeredskaber kan få stor plads i børns hverdag, hvis de voksne begejstres. Vi voksne kan som gode rollemodeller få børns kreativitet til at vokse ved at vise vores begejstring og indlevelse,” siger Ulla Larsen.

Børnegården Katholds femte recertificering blev i år afholdt sammen med Borris SFO. Personalet hos begge SFO’er er enige om, at årets fokus på at skabe et kropsligt dannnende miljø giver mening for både dem og børnene.

Få inspiration til lege og øvelser i vores øvelsesbank, Trænerguiden

Sundheds- og rekorduge

Recertificeringen af Børnegården Katholt blev i år afholdt i forbindelse med Ringkøbing-Skjerns sundhedsuge, hvor fokus var på mental og social sundhed samt lokale mesterskaber. Børn- og ungekonsulent hos DGI Vestjylland, Charlotte Egede Frost, tog i samarbejde med personalet udgangspunkt i sjippetovet. Et redskab, som kan udvikle børnene fysisk, emotionelt, socialt, sansemotorisk og kognitivt.

Hos Borris SFO afholdte de rekorduge, og her var børnene meget kreative i forhold til at finde nye måder at sjippe på, der kunne blive til rekorder.

”Når børnene får medbestemmelse og oplever glæde og følelsen af mestring, får de lyst til mere. De tager selv tovene med ud i frikvarteret og øver hjemme,” siger Charlotte Egede Frost.

DGI Vestjylland recertificerer Børnegården Katholt og Borris SFO igen om et år.