Cykling skal hjælpe unge mennesker med at gennemføre en uddannelse

Et nyt projekt har til formål at hjælpe udsatte 14-17-årige folkeskoleelever gennem deres uddannelse. Projektet kulminerer med en 1300 km cykeltur til Paris. Projektet "Den rette vej" forsøges søsat med Videbæk Cykelmotion, Ringkøbing-Skjern Kommune og DGI Vestjylland som initiativtagere.

Fællesskab og cykelmotion er nøgleordene i projektet ”Den rette vej”, som har til formål at hjælpe folkeskoleelever i alderen 14-17 år i Ringkøbing-Skjern Kommune, der er i risiko for ikke at kunne gennemføre en uddannelse eller har svært ved at fungere med andre unge. Lokale cykelklubber og andre interesserede i kommunen kan bidrage med deres hjælp, træning og et fællesskab.

Motion, fællesskab og mentorer skal gøre forskellen

Som en del af projektet skal de unge gerne tilknyttes deres lokale cykelklub, hvilket kræver stor opbakning fra de lokale cykelklubber. Deres indsats er afgørende for at projektet vil kunne gennemføres, da de bidrager med træning og et fællesskab i lokalområdet. Samtidig får de unge også tilknyttet en mentor, som fungerer som kontaktperson og støtte til skole og hjemmet, når der ikke cykles rundt på de vestjyske landeveje.

Omdrejningspunktet for projektet er, at unge mennesker skal have noget at være fælles om og i stedet for at gå ud af en uddannelse, så skal projektet få dem til at blive på rette vej

Kent Madsen, Videbæk Cykelmotion

”Omdrejningspunktet for projektet er, at unge mennesker skal have noget at være fælles om – i dette tilfælde cykling, og i stedet for at gå ud af en uddannelse, så skal projektet få dem til at blive på rette vej på grund af sport og sportens fællesskab, og den støtte, de vil få undervejs, skulle gerne få dem tilbage og ind på uddannelsesvejen igen ” fortæller Kent Madsen fra Videbæk Cykelmotion.

Det er planen, at projektet skal starte op i 2018 blandt andet med hjælp fra DGI Vestjylland, som står bag projektet. Projektet kulminerer med en fælles cykeltur på 1300 km til Paris i juli 2020, hvor fællesskabet skal stå sin prøve for at hjælpe de unge til at nå målet. 

DGI Vestjylland støtter op om projektet

DGI Vestjylland bakker op om projektet, og Cykelkonsulent Simon Qvortrup ser mange muligheder for, at det skal blive en stor succes.

Fællesskab, succes og oplevelser, som vi ser i stor grad på cykelhold og i klubber, er en stærk motivationsfaktor for at engagere og fastholde personer i idrætten

Simon Qvortrup, Cykelkonsulent DGI Vestjylland

”Al forskning viser, at motion og fysisk aktivitet fører til højere livskvalitet, både mentalt og fysisk. Desuden er der videnskabeligt belæg for, at fællesskab, succes og oplevelser, som vi ser i stor grad på cykelhold og i klubber, er en stærk motivationsfaktor for at engagere og fastholde personer i idrætten. Derfor har projektet ”På rette vej” et kæmpe potentiale for at hjælpe de unge med at finde det fornødne overskud til deres uddannelser og sociale liv,” siger Simon Qvortrup.

Ringkøbing-Skjern Kommune har desuden givet mundtligt tilsagn på projektet med faglig og økonomisk støtte.

Infomøde om projektet

Initiativtagerne Kent Madsen og Kurt Nybo fra Videbæk Cykelmotion, Ringkøbing-Skjern Kommune og DGI Vestjylland inviterer til en infoaften i Højmark Forsamlingshus mandag 16. april kl. 19, hvor alle interesserede kan høre mere om tankerne bag, og hvordan man kan hjælpe til. Formålet med denne aften er at få personer som ønsker at gøre en forskel til at melde sig på banen således projektet kan stables på benene med en styre gruppe og organisation efterfølgende. Dette kræves, hvis tankerne bag projektet skal blive en realitet.