Ejsing Friskole først med certificering

Som den første friskole i Vestjylland er Ejsing Friskole blevet certificeret som DGI Profilskole, og samtidig er pasningsdelen Børnehaven Gazellen certificeret som bevægelsesbørnehave. Det betyder, at idræt, leg og bevægelse er sat på skoleskemaet, og at skolen sætter nye standarter for, hvordan fysisk aktivitet bliver en succesfuld del af hverdagen på tværs af skole-, familie-, fritids- og foreningsliv.

Elever fra Ejsing Friskole

På Ejsing Friskole og pasningsdel vægtes motion højt, og det faglige går hånd i hånd med sundhed og bevægelse, da motion giver energi til hjernen og øger indlæringen. For ca. halvandet år siden valgte Ejsing Friskole og pasningsdel at indgå et samarbejde med DGI for at gøre en ekstra indsats i udviklingen af skolens profil.

”Vi valgte at indgå i et samarbejde med DGI omkring udviklingen af bevægelsesdelen i både skolen og i børnehaven, fordi vi godt kunne lide tanken om at udvikle os på området i et større fællesskab. Vi valgte samarbejdet med DGI, fordi konceptet lød spændende, og fordi de har ekspertisen og netværket, der skal til for at lykkes med så stort et udviklingsprojekt. Desuden var vi på det tidspunkt en meget ny organisation, der havde brug for en fælles platform og ville profitere af et stort værdidebatterende projekt for at samle organisationen. Som en ekstra motivation for valget var, at samarbejdet med DGI ville give skolen et ”brand” at koble sig på, ” fortæller skoleleder Hanne Odgaard.

Bevægelse integreret i hverdagen

Certificeringsforløbet har betydet, at elevernes undervisning er blevet mere alsidig og udfordrende, og der er kommet endnu mere fokus på idræt, leg og bevægelse i elevernes og børnehavebørnenes hverdag.

”Profilskolecertificeringen er kulmineringen af et to-årigt udviklingsforløb, der har målrettet, inspireret og forankret bevægelsen som en fast del af kulturen på Ejsing Friskole og pasningsdel. Bevægelsen er blevet en obligatorisk og integreret del af undervisningen i alle fag og af dagligdagen i børnehaven. Profilskolekonceptet har endvidere formået over en to årig periode at fastholde os i kursen og i udviklingen af den enkelte ansatte og af den samlede organisation, ” fortæller Hanne Odgaard.

Trivsel hos børnene

Børne- og ungekonsulent ved DGI Vestjylland Charlotte Egede Frost har samarbejdet tæt med Ejsing Friskole og pasningsdel gennem hele certificeringsforløbet.

”Skolens og børnehavens ansatte har fra starten af forløbet vist gejst og glæde i forhold til at integrere bevægelse i hele dagen. De har udfordret sig selv, børnene og deres forældre i forhold til at prøve nye ting af. På den måde er skolen kommet på forkant med læringsreformen og de centrale elementer omkring bevægelse i reformen. Succesoplevelserne ved bevægelse har spredt nye ringe i vandet i forhold til læring og trivsel både hos børnene og det pædagogiske personale, ” fortæller Charlotte Egede Frost.

De ansatte oplever en større grad af koncentration og fokus i timerne, og børnene glæder sig og efterspørger bevægelsesaktiviteterne.

Skoleleder Hanne Odgaard

På Ejsing Friskole og pasningsdel er alle blevet meget bevidste omkring børnenes motoriske udvikling og evaluerer på det enkelte barns udviklingspotentialer i de personlige elevplaner.

”Både ansatte og børn er glade for udviklingen. De ansatte oplever en større grad af koncentration og fokus i timerne, og børnene glæder sig og efterspørger bevægelsesaktiviteterne. Samlet må vi sige, at vi oplever et meget højere aktivitetsniveau og et øget engagement i timerne”, fortæller Hanne Odgaard.

Ejsing friskole og pasningsdel har desuden udarbejdet en bevægelsespolitik.

Festlig ceremoni

For at blive profilskole skal man gennemgå et certificeringsforløb. Forløbet skal skabe de rette kulturelle og faglige forudsætninger for, at skolens og børnehavens personale kan, tør og vil sikre, at idræt, leg og bevægelse blive en fast og naturlig del af elevernes og børnehavebørnenes hverdag. Derudover involveres forældre og lokale idrætsforeninger også i forløbet. Hanne Odgaard fortæller, at man på skolen og i børnehaven har arbejdet hårdt og længe på at blive certificeret og glæder sig nu til at kunne fejre certificeringen med en festlig ceremoni 21.maj kl. 17.00-19.00 på skolens område. Alle interesserede er velkomne til at deltage.

Efter den officielle certificering vil børn og ansatte i arbejdende værksteder vise og fortælle, hvad det vil sig at være barn på Ejsing Friskole og pasningsdel. Alle vil få mulighed for at afprøve aktiviteterne. Certificeringsfesten er også rammen for indvielse af skolens nyanlagte cross-fitbane. Skolen vil være vært ved en sandwich og lidt at drikke.

Lokale politikere er inviteret, og flere har takket ja til invitationen, bl.a. Jens Kristian Hedegaard, Klaus Flæng, Torben Gudiksen, og folketingspolitiker Anette Lind har ligeledes meldt sin ankomst. DGI Vestjyllands formand Per E. Østergård deltager også i festlighederne.