Elever styrker lokalsamfundet

Gennem ”Unge i Front” samarbejder skoler og DGI Vestjylland om at få flere frivillige ud i foreningerne.

Flere unge potentielle trænere, hjælpere og frivillige brænder inde med viden og arbejdsindsats, der kan være med til at styrke de lokale idrætsforeninger og i sidste ende lokalsamfundet. Med fokus på denne problemstilling udbyder DGI Vestjylland Unglederuddannelsen ”Unge i Front” i samarbejde med landsdelens skoler og idrætsforeninger som et tilbud til elevernes valgfagsundervisning.

Frivillighed på skemaet

Som 2 ud af efterhånden mange skoler, har Tangsø Skole i Bækmarksbro og Parkskolen i Struer, givet eleverne i 7. og 8. klasse mulighed for, at uddanne sig til ”ung leder” som et valgfag, for at eleverne efterfølgende kunne fungere som unge trænere i foreningslivet samt igangsættere på egne skoler. Gennem hele forløbet har der været et tæt samarbejde mellem skolerne og DGI Vestjyllands Udviklingskonsulent, Ida Liebach, der er tovholder på uddannelsen. Ligeledes har Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole udbudt uddannelsen til deres elever. Efterskolen kunne sammen med Ida Liebach i sidste uge, uddele uddannelsesbeviset til hele 112 elever. Ida Liebach fortæller, at der er meget læring for eleverne at hente. Eksempelvis når de skal lære om kommunikation i børnehøjde, om børns motoriske- og sociale udvikling, træningsopbygning og hvilke forventninger og krav der stilles til dem som instruktør/træner. Undervisningen inkluderer praktiske opgaver om rollemodeller, udvikling af lege, procesarbejde, stævneafvikling samt en stor portion teori omkring foreningsarbejde, træning med børn og meget andet.

Alt sammen emner og arbejdsopgaver der har tråde direkte ud i det foreningsarbejde, vi gerne vil fastholde de unge mennesker i efter endt uddannelse

Ida Liebach

Positivt for elever og foreninger

Skoleleder på Tangsø Skole, Inge Thostrup Nørgaard Møller, glæder sig over forløbets succes. Da hun for cirka to år siden besluttede at tilbyde sine elever uddannelsen, havde hun ikke forestillet sig, hvilken positiv effekt det ville have på eleverne.

”Eleverne er vokset gennem hele forløbet, og de er gået til alle opgaver med stor indlevelse, engagement og ansvar. Vi har Ungledere, der nu står foran hele skolen og holder oplæg og tager hånd om ting på en mere ansvarsfuld måde end tidligere. Vi har i den grad fået bekræftet, at det er et knaldhamrende godt koncept og en god uddannelse for de unge mennesker, ” siger Inge Thostrup Nørgaard Møller, der er så tilfreds for forløbet, at hun har valgt at udbyde forløbet igen i det kommende skoleår.

Parkskolen har også gennem flere år samarbejdet med DGI Vestjylland om Unglederuddannelsen, som en del af deres udbud i valgfagene på 8. klassetrin. For Parkskolens skoleleder Jesper Møller, har et af formålene med at udbyde uddannelsen været, at skolen gerne vil bidrage med støtte til det lokale foreningsliv.

”For at holde liv i foreningsdanmark, skal vi sørge for at både de unge og foreningerne har en platform for det videre foreningsarbejde og -liv. Alle foreninger har brug for ungdommen - dette vil Parkskolen gerne bidrage med en uddannelse til. DGI har formået at skrue en Unglederuddannelse sammen, der gør, at alle valgfags-skemapositioner er dækket et helt skoleår, derved er samarbejdet med DGI og tilbuddet om at tage Unglederuddannelsen som et valgfag, en mulighed, der stort set er udgiftsneutralt for skolen”, fortæller Parkskolens skoleleder, Jesper Møller

Erfaringer fra den virkelige verden

En meget vigtig del af uddannelsen ”Unge i Front” er at eleverne kommer i foreningspraktik, der klæder eleverne på til det frivillige arbejde, de forhåbentligt skal ud at lave i foreningerne efterfølgende. I Thyborøn Fritid har de blandt andet haft fornøjelsen af flere praktikanter, i både deres gymnastik-, håndbold- og fodboldafdeling.

”Som forening er vi stolte af at se, hvordan de unge mennesker agerer rollemodeller og bringer et nyt pust ind på de forskellige hold, hvor det også er tydeligt at børnene nyder godt af det”, fortæller en tilfreds Emilie Møller Kjærgaard fra Thyborøn Fritid, som i samarbejde med Thyborøn Skole også har tilbudt deres elever Unge i Front-Unglederuddannelsen.

Efter skolernes sommerferie er flere skoler klar til at udbyde uddannelsen til deres elever, heri blandt Parkskolen, Struer Kommune, Tangsø Skole, Lemvig Kommune og Tvis- og Nr. Felding Skole, Holstebro Kommune, som alle gentager sidste års succes. Herudover glæder vi os til at byde velkommen til Herborg Friskole, Ringkøbing-Skjern Kommune og Holstebro Elitesport i samarbejde med Nørre Boulevard Skolen, Holstebro Kommune.

Ida Liebach som er konsulent for Unge i Front, er bekendt med at skolernes ressourcer og prioriteringer er vidt forskellige. Hun ønsker derfor at skabe en fleksibel og individuel løsning, der passer de enkelte skoler i landsdelen. Ida Liebach håber dermed på at endnu flere skoler er interesseret i at udbyde uddannelsen, da Unglederne ikke kun er en vinding for skolerne i form af igangsættere, rollemodeller og legepatruljer, men også foreningslivet og lokalsamfundet i det hele taget. Er du interesseret i at vide mere om uddannelsen, og hvad den kan tilbyde jeres skole, kontakt da Ida Liebach