Eleverne på Blåkilde Efterskole springer højt og lander sikkert

Blåkilde Efterskole er netop blevet DGI og GymDanmark-certificeret Springsikker Efterskole. Det betyder, at springsik-kerheden på skolen er sat i system, og skolens ansatte er uddannede til at sikre den bedst mulige springtræning.

Gymnastikkonsulent ved DGI Vestjylland Anne Kirkegaard overrækker forstander Henning Kristensen og springunderviser Patrick Braun (th) beviset på, at Blåkilde Efterskole nu er en DGI og GymDanmark-certificeret Springsikker Efterskole. Foto: Morten Holm

Blåkilde Efterskole har fået et nyt slogan: ”Når du ved, du lander trygt, springer du højere”. Eleverne kan i den grad springe højt i efterskolens nybyggede hal, og derfor fandt forstander Henning Kristensen sammen med skolens ansatte og ledelse det også vigtigt at skabe trygge og sikre rammer for springtræningen.

”Som den ansvarlige for skolens aktiviteter finder jeg det vigtigt, at skolen har en gennemarbejdet politik på sikkerhedsområdet – også inden for spring, og at vi har den nødvendige ekspertise blandt skolens ansatte til at varetage springundervisningen. Derfor kontaktede vi DGI Vestjylland for at blive certificeret Springsikker Efterskole,” fortæller forstander Henning Kristensen.

Sikkerheden er i top

Skolen lægger stor vægt på at motivere hovedparten af deres elever til at dyrke idræt og har mange forskellige idrætstilbud såsom klatring, rulleski og spinning. For to år siden besluttede Blåkilde Efterskole at genindføre rytme- og springgymnastik på skoleskemaet og byggede i den forbindelse et nyt springcenter, der stod færdig i efteråret 2015. Det sidste halve år har skolen uddannet sig gennem DGI Vestjylland for at blive certificeret Springsikker Efterskole.

Det er rart at vide og mærke, der er et sikkert grundlag for at springe her, og at den, der tager imod i spring, har en god uddannelse på området

Thomas Sand, 2. årselev på Blåkilde Efterskole

”Vi ønskede at genindføre gymnastikken, da eleverne har et kæmpe fællesskab ved at lave opvisning sammen som et samlet hold, og det giver dem også nogle store oplevelser. Der skal øves både serier og spring til sådan en opvisning, så det er vigtigt, at vores faciliteter og sikkerhed er i top på området, ” siger Henning Kristensen.

Eleverne er også glade for, at skolen har fokus på at skabe trygge rammer i springcentret.

”Jeg kan mærke, at sikkerheden er vigtigt for skolen, for der var spring, som vi ikke måtte udføre i starten af efterskoleopholdet, vi skulle først godkendes af vores springunderviser Patrick,” fortæller Emil Brik, som er 2. årselev på skolen.

Han suppleres af kammeraten Thomas Sand, der også er 2. årselev:

”Det er rart at vide og mærke, der er et sikkert grundlag for at springe her, og at den, der tager imod i spring, har en god uddannelse på området”.

For 2. årselev Mette Gravesen er det også vigtigt, at skolen rummer både nye og garvede gymnaster.

”Det er fedt at mærke, at hele skolen engagerer sig i at gøre gymnastik muligt på Blåkilde, og vi får alle mulighed for at udvikle os, uanset om man er dygtig eller helt ny gymnast.”

Papir på kompetencerne

I løbet af det sidste halve år har skolen arbejdet med en Springsikker-udviklingsplan. Planen beskriver, hvad der skal gøres, hvem der er ansvarlig, og hvornår det skal gøres, så de gode intentioner slår igennem som et mærkbart kvalitetsløft omkring springtræningen på efterskolen.

Skolens undervisere i spring Patrick Braun og Lasse Stidsen har taget flere uddannelser på området, så de er godt klædt på til at varetage springundervisningen. Som en del af Springsikker-certificeringen følger også en årlig gennemgang og tjek af alle redskaber, og at der er en sikkerhedsansvarlig på efterskolen.

Vi har fået snakket vores sikkerhedsplan grundigt igennem på både medarbejder- og ledelsesplan, så alle ved, hvad den indebærer. Det er både til elevernes og undervisernes fordel

Henning Kristensen, forstander Blåkilde Efterskole

”Vi har helt styr på, hvor vi opbevarer vores isposer og førstehjælpskasse, så vi hurtigt kan hente det, hvis uheldet skulle være ude, og vi har fået snakket vores sikkerhedsplan grundigt igennem på både medarbejder- og ledelsesplan, så alle ved, hvad den indebærer. Det er både til elevernes og undervisernes fordel, og det gør, at jeg kan sove roligt om natten,” siger Henning Kristensen.

Blåkilde Efterskole fik 20. september 2016 bevis på, at de nu er Springsikker Efterskole.

Springsikker er udviklet af DGI Gymnastik og GymDanmark. Projektet har til formål at sikre, at efterskolen skal være et sikkert sted at sende sine børn til springtræning.