Flere idrætstilbud for børn med særlige behov

DGI Vestjylland håber at se flere nye idrætstilbud for børn med særlige behov. Derfor blev der fornylig afholdt et kursus for instruktører og trænere, der ønsker at skabe et trygt og aktivt rum for børn med diagnoser, fysiske handicaps eller indlæringsvanskeligheder.

I Nr. Felding lidt uden for Holstebro løber en flok glade og engagerede drenge rundt og spiller fodbold sammen hver mandag eftermiddag - ligesom så mange andre børn rundt om i landet. Dog er noget anderledes. Disse drenge har nemlig nogle udfordringer i form af f.eks. Autisme, Downs Syndrom og ADHD, der gør at de vil have det svært ved at indgå på et fodboldhold med, hvad andre vil kalde ”normale” betingelser. Derfor har de deres helt eget fodboldhold, der er tilpasset deres præmisser. Et hold, hvor der altid er overskuelige og tydelige regler, med faste rammer og variable forventninger til drengene, alt efter deres overskud – her handler det nemlig ikke kun om at blive god til at spille fodbold, men mest af alt at have det sjovt, bevæge sig og ikke mindst være en del af et fællesskab. Holdet hedder ”FC Fri Special” og er en del af Nr. Felding GIF, der hører under DGI Vestjylland.

Skaber plads til flere i fællesskabet Denne slags succeshistorier er nogle DGI Vestjylland meget gerne vil se flere af i landsdelen. Gruppen af børn med særlige behov bliver nemlig ofte udelukket fra det ”normale” idrætsfællesskab, da der er de færreste idrætsforeninger der ved, hvordan de skal tilrettelægge træningen så børnene får en god oplevelse trods deres udfordringer. Derfor afviklede DGI Vestjylland fornyeligt et kursus for gymnastikinstruktører og -træner, der ønsker at skabe et trygt og aktivt rum for børn med forskellige udfordringer. På kurset satte underviseren Jeanette Bækdal fokus på børnenes behov for ekstra støtte, mindre hold og anderledes spilleregler, end dem der i dag bruges på de fleste hold. Hun delte ud af eksempler fra de hold, hun selv har kørt igennem de sidste syv år og kom blandt andet ind på, hvordan idrætsaktiviteterne kan planlægges så de er mere overskuelige og sjovere for børn med særlige behov. Kurset var en god blanding af teori og praktik, hvor kursisterne selv fik afprøvet aktiviteter og fremgangsmåder, som passer til denne gruppe af børn.

Stor efterspørgsel DGI Vestjylland har oplevet en stigende efterspørgsel på netop denne slags specialtilpasset idrætstilbud. Dette kan bekræftes af tre af kursisterne, Anja Vinter Nielsen, Julie Riise Jeppesen og Kristine Rørbæk Kold, der alle er fysioterapeutstuderende på VIA i Holstebro. De startede nemlig sidste år holdet ”Specialisterne” op igennem Holstebro Gymnastik Forening. Et gymnastikhold der har fokus på leg og bevægelse der styrker muskler og motorik, hos børn med særlige behov i alderen 7-12 år. Efter holdets opstart har de nemlig opdaget, at der fra forældrenes side har været en stor efterspørgsel på idrætstilbud for deres børn.

Efter at vi startede holdet sidste år, har flere af forældrene fortalt at de ofte har efterlyst gymnastikhold for netop deres børn. Så det er nogle meget begejstrede og glade børn der kommer til vores træning hver onsdag i Danmarksgade

Kristine Rørbæk Kold

Med den nye viden de fik på kurset, er de nu endnu bedre klædt på til at varetage opgaven som gymnastikinstruktører for ”Specialisterne”. De tre fysioterapeutstuderende fortæller nemlig at de deltog på kurset med det formål, at få ny inspiration til deres træning og konkrete inputs til håndteringen af de vanskelige situationer, der nogle gange opstår under deres gymnastiktræning. Julie Riise Jeppesen fortæller om pigernes udbytte af kurset:

Det har været et rigtig godt kursus, hvor vi har fået en god viden om, hvad vi kan gøre for at håndtere forskellige svære situationer – selvfølgelig med det forbehold at alle børnene jo er unikke, og derfor skal håndteres på hver sin måde.

Julie Riise Jeppesen

Flere nye tilbud på vej En fjerde af kursisterne var Pernille Conradsen, der vurdere at hun kan bruge indholdet af kurset i både hendes daglige arbejde som DGI Certificeret dagplejer, og som gymnastikinstruktør for puslinge holdet i Tim Gymnastik- og Idræts Forening. Hun håber at hendes nye viden kan bruges til at skabe bedre forhold, eller måske helt nye idrætstilbud, for børn med særlige behov i Tim og omegn.

Jeg var med på kurset, fordi jeg ofte møder forskellige udfordringer i det daglige, både som dagplejer og som træner for mit puslingehold i Tim. Jeg vil derfor tage min nye viden med hjem og bruge i mit arbejde, men også fortælle andre om, hvordan vi kan skabe bedre rammer for børn med særlige behov i Tim Gymnastik- og Idræts Forening.

Pernille Conradsen.

Formålet med kursuset var at DGI Vestjylland ønskede at motivere vestjyske idrætsforeninger til at starte flere hold, hvor der er plads til børn med særlige behov. Dette ønske syntes umiddelbart til at kunne gå i opfyldelse. For med på kurset var nemlig 12 engagerede gymnastikinstruktører fra b.la. Lemvig Gymnastik Forening, Vejrum Borger- og Idrætsforening, Tim Gymnastik- og Idræts Forening og Holstebro Gymnastik Forening, der alle håber at bruge deres nye viden til, at lave flere eller bedre idrætstilbud for børn med særlige behov. DGI Vestjylland håber, at kunne udbyde kurset igen til næste år, så endnu flere børn kan blive en del af et idrætsfællesskab.