Frivillige bevarer den vestjyske idrætshistorie

Siden 1997 har et udvalg af frivillige indsamlet, registreret og opbevaret historiske materialer om aktiviteter og arrangementer, der har været afholdt i DGI Vestjylland. Men nu er det slut.

I de seneste år har DGI Vestjyllands Arkivudvalg bestået af seks frivillige - Poul Johannsen, Birthe Noe, Karen Bjerre Madsen, Brita Uldum, Ulla Skyttegaard og Hans Laurids Pedersen. Udvalget har mødtes månedligt for at gennemgå historisk materiale, som blandt andet omfatter omkring 150 portrætfotos af frivillige ledere og ansatte.

”Vi synes, det er fascinerende at kunne se tilbage på klenodier og læse, hvad der er sket af gode ting – både som vi selv og andre har deltaget i. Som Arkivudvalg må vi sortere groft og ikke gemme alt for enhver pris, selvom det er svært at vide, hvad der er spændende om 100 år,” siger Poul Johannsen, formand i Arkivudvalget.

Vi har en spændende historie i DGI Vestjylland, og det er vores rødder, der ligger i det

Poul Johannsen, medlem i DGI Vestjyllands Arkivudvalg

Materialet, der er opbevaret og registreret, går tilbage fra starten af 1930 og frem til nu og dækker aktiviteter og arrangementer afholdt i samarbejde med DGI Vestjylland og de tre egnsforeninger; DGI Vestjylland Holstebroegnen, DGI Vestjylland Ringkøbing-Skjernegnen og DGI Vestjylland Lemvigegnens Ungdomsforening. For skytternes vedkommende går det historiske materiale helt tilbage til 1862. Materialet dækker også fra dengang, det hed RAG – RAGU.

Arkivudvalget stopper, og arkivet flyttes

Arkivet har været fysisk placeret ved DGI Vestjyllands kontor i Ulfborg, men flytter til efteråret 2019 til Lokalhistorisk Arkiv i Holstebro. Det betyder samtidig, at DGI Vestjyllands Arkivudvalg ophører med at virke efter overflytningen til Holstebro.

”Vi er amatører ud i arkivarbejde, og der er sket meget på området, siden vi startede for 20 år siden. I dag bliver det hele digitaliseret, og man kommunikerer anderledes i dag - eksempelvis er der kommet sociale medier. Så vi føler, at vi skal være mere fagligt kompetente til at passe opgaven og glæder os derfor over, at lokalhistoriske arkiv i Holstebro tager over,” siger Poul Johannsen.

Det bevaringsværdige materiale omfatter

A: Arkivfonde.

Opdelt på Aktiviteter. F.eks. A1: DGI Vestjylland. A2-44: de enkelte aktiviteter, f.eks. A8: Gymnastik, A24: Landsstævner, Skytterne: A35, A101 Egnsforeningen Ringkøbing osv.

Egnsforeningerne har den samme opdeling på aktiviteter dog med to ekstra ciffer foran: Ringkøbing: 101 – 144. Skjern: 201 – 244. Holstebro: 301 – 344. Lemvig: 401 – 444 og efter sammenlægningen af Ringkøbing/Skjern: 501 -544.

B: Enkelt Billeder, der er scannet ind i systemet. B1 – B600. Her kan søges på for- og efternavn samt aktivitet eller tidspunkt og sted.

V: Videofilm eller DVD, V1 – V44. Her er hovedsagelig tale om instruktionsfilm og landsstævnefilm.    

P: Plakater, skilte.

Materialer der gemmes under arkivfonde omfatter hovedsagelig:

Vedtægter, protokoller, referater, regnskaber, pressemeddelelser, udklip, omtale af arrangementer (stævner, opvisninger, fejringer, jubilæer, årsmøder), fotoalbum samt mærkedage, ansættelser og mindeord.  

Arkivudvalget opfordrer lokalforeninger til at gemme bevaringsværdigt materiale

Det nuværende arkivudvalg opfordrer lokalforeninger til at passe på og registrere materiale op gennem foreningens historie. Det kan også være, at det lokale arkiv allerede opbevarer bevaringsværdigt materiale fra foreningen, og det er kun godt, ifølge Poul Johannsen.

Vi synes, det er vigtigt at bevare historien om lokalforeningernes virke, og derfor håber vi, at nuværende bestyrelser vil gøre en indsats for at indsamle og henlægge bevaringsværdige materialer i deres lokalarkiv

Poul Johannsen

Det kan godt kræve lidt af en indsats at indsamle bevaringsværdigt materiale, og arkivudvalget kender godt til udfordringerne med at finde gamle papirer, billeder og så videre rundt omkring.

”Der ligger måske noget hos tidligere formænd, bestyrelsesmedlemmer eller andre, der har haft med foreningsarbejde at gøre – det er bare med at spørge rundt. Det kan jo være, foreningen kunne få brug for materialet i forbindelse med jubilæer eller andre mærkedage, ” siger Poul Johannsen.

Arkivudvalget har endnu ikke fastlagt, hvornår de har sidste arbejdsdag, men det vil blive engang i løbet af efteråret, hvorefter Lokalhistorisk Arkiv i Holstebro tager over.

Fakta

  • Ønsker du at søge historisk materiale i Arkivet, kan du finde arkivet på internettet: https://arkiv.dk/ ved at søge på ”DGI Vestjylland, og efter flytningen til efteråret skal du søge på Lokalhistorisk Arkiv Holstebro.
  • Det er muligt at kontakte Arkivet ved henvendelse til DGI Vestjyllands kontor eller Arkivet i Holstebro efter flytningen.
  • Arkivet modtager gerne materialer (arkivalier), som fortæller om aktiviteter i DGI Vestjylland eller egnsforeningerne, der kan registreres og gemmes på arkivet.
  • I dk kan du naturligvis også søge i materialer, der opbevares i mere end 500 danske arkiver.
  • En del materiale er digitaliseret, så du umiddelbart kan se det på dk, men i mange tilfælde skal du henvende dig direkte til et arkiv for at se materialet. Det er en god ide at kontakte arkivet på forhånd, så de kan have materialet klar til du kommer. Her har alle interesserede mulighed for at se hvad der er opbevaret.
  • Hvis der et billede (portrætfoto), som du ikke ønsker skal være tilgængelig, skal du rette henvendelse til Arkivet og det vil blive fjernet.