Genvalgt udvalgsformand i Ringkøbing-Skjern ”Vi må aldrig nogensinde tage frivilligheden for givet”

Frivillighed står øverst på to-do-listen for den genvalgte formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, Erik Viborg, som vil gøre det nemmere at være forening og frivillig.

"Det skal være nemt at være forening". Kultur- og Fritidsformand Erik Viborg vil give frivilligheden de bedst mulige vilkår i den kommende byrådsperiode.

Efter kommunalvalget i november sidste år har borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune skulle lære flere nye ansigter og navne at kende, men i Kultur- og Fritidsudvalget er alt ved det gamle. Næsten da. Fem ud af syv medlemmer af udvalget var også med i sidste periode, og for enden af bordet sidder Erik Viborg fortsat som formand.

Kontinuiteten gør det nemmere at fortsætte hvor man slap mener formanden, som generelt er tilfreds med de seneste års ændringer for idræts- og foreningslivet. Dog er der stadig nogle emner, som står højt på hans ønskeliste for den nystartede byrådsperiode.

“Der skal være nem adgang til faciliteter, det skal være nemt at være forening, og det skal være nemt at være hal”, udtaler Erik Viborg i et interview med DGI Vestjylland.

Frivillighed under pres

Hos formanden fylder idræts-og foreningslivet meget, og især frivilligheden som bærer det, mener han er vigtig for samfundet og den enkelte – så vigtig, at børn skal introduceres for den tidligere.

”Jeg gerne vil, at man får frivilligheden ind i folkeskolen. Ikke at det skal være en skemalagt time, men at frivillighed skal være en del af dannelsen af et menneske, og derfor vil jeg gerne, at vi får mere fokus på det”, lyder det fra Erik Viborg, som fortsætter:

”Vi skal simpelthen til at tage mere hul på frivillighed. Jeg er bange for, at der kommer nogle år nu her, hvor vi bliver presset”.

Tæt samarbejde vejen frem

Målsætningen lyder, at det skal være nemmere at være hal, forening og at adgangen til faciliteter skal være nem. Især de to sidstnævnte hænger sammen med frivilligheden, som formanden ønsker udsættes for endnu mindre bureaukrati.

”Det skal ikke være så bureaukratisk – det skal være nemt! Det skal ikke være sådan, at man skal udfylde tusind dokumenter for at søge om nogle midler. Det skal være nemt, det skal være hurtigt”.

”Det (bureaukrati, red.) hører vi ikke ret meget om mere. Vi har et rigtig tæt samarbejdet med Foreningssamvirket. De er rigtig dygtige og de er vores tætteste samarbejdspartner. Det er dem, som er foreningernes talerør”.

Arbejdet med at optimere rammerne for de frivillige er ifølge Erik Viborg en opgave, som skal løses gennem et tæt samarbejde på tværs af organisationer.

”Frivilligheden skal der virkelig tages hånd om. Det er noget vi skal gøre sammen. Foreninger, kommunen og DGI er nødt til at finde ud af hvordan vi gør det her. Det ser jeg som det allervigtigste lige nu”

”Vi må aldrig nogensinde tage frivilligheden for givet”

Erik Viborg, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vigtigt at bevare haller for sundhedens skyld

Ringkøbing-Skjern Kommune er blandt de kommuner i landet mest flest kvadratmeter halgulv pr. indbygger, og står det til udvalgsformanden, så beholder kommunen den placering i fremtiden.

”Vi er jo en kommune med mange landsbyer. For nogle er dem er hallen det sidste samlingspunkt. Tager vi Hoven, en lille by – der er skolen nedlagt, plejehjemmet er nedlagt, men de har en hal, og det er der de mødes. Og det er vigtigt!”.

Med 1.756 indbyggere pr. håndboldbane ligger Ringkøbing-Skjern markant under gennemsnittet for hele landet, som er på 3.727. I Danmarks geografisk største kommune er der 32 forskellige håndboldbaner – og læg dertil en lang række andre faciliteter.

”Sport er først og fremmest et sted hvor man mødes, hygger og har det sjovt. Og for dem er det jo vigtigt at have det der. For hele sundhedsområdet er det også vigtigt uanset om det er en lille eller en stor by, at folk rør sig. Det er vores håb, at det bliver brugt som samlingssted”.