Gratis fritidstilbud til børnefamilier i Holstebro Kommune

Børnefamilier i Holstebro Kommune får nu mulighed for deltage i et gratis fritidstilbud, hvor hele familien kan være sammen omkring en fritidsaktivitet, hvor de får sig rørt og får nogle gode oplevelser sammen.

DGI Vestjylland og Holstebro Kommune søsætter et projekt, hvor familier med børn, der ikke dyrker en fritidsaktivitet, gratis kan prøve flere aktiviteter i forskellige idrætsforeninger. Foto: Peter Bennet

Mange forældre ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn og lave fritidsaktiviteter sammen hele familien. Men det kan være vanskeligt, hvis pengene er små, overskuddet halter, eller der eksempelvis kun er én forælder i familien. Det vil Holstebro Kommune og DGI Vestjylland nu gøre noget ved.

De to organisationer søsætter et projekt, hvor familier med børn, der ikke dyrker en fritidsaktivitet, gratis kan prøve flere aktiviteter i forskellige idrætsforeninger. Hele familien deltager i aktiviteterne, så både børn og forældre kan få inspiration til mere bevægelse i hverdagen og forhåbentlig finde ud af, at de sagtens kan lave aktiviteter sammen på tværs af alder.

Vi ønsker at gøre en indsats for de familier, som trænger til inspiration til aktiviteter i hverdagen, og som ikke har overskuddet til det i dagligdagen

Andreea Oprea, Projektleder DGI Vestjylland

”Med det her projekt får forældre en masse samvær med deres børn, de møder nye familier i samme situation som dem selv, og de får hjælp til at komme i gang med en mere aktiv hverdag,” siger Andreea Oprea, projektleder ved DGI Vestjylland.

Gode oplevelser og masser af samvær

Projektet har fokus på, at alle i familien får nogle gode oplevelser og en masse samvær med hinanden og andre familier. Familierne mødes en gang om ugen og prøver forskellige aktiviteter og lege, som tilpasses, så alle kan være med uanset alder og niveau. Det kan være aktiviteter inden for boldspil, gymnastik, karate, svømning, friluftsliv, gang, ridning og meget mere. Familierne vil også blive introduceret til andre måder at være sammen på som familie såsom ture på biblioteket, teatret eller museum.

Foruden forskellige aktiviteter vil der hver gang også være fællesspisning, så familierne ikke behøver at tænke på at stå med aftensmad.

Med dette tilbud ønsker vi at skabe noget, der passer godt ind i børnefamiliernes hverdag

Idræts- og Bevægelseskonsulent Henriette Madsen ved Børn & Unge, Holstebro Kommune

”Jeg tror, alle børnefamilier kan nikke genkendende til en hverdag, hvor det kan være svært både at nå at være sammen som familie, lave aftensmad og hver især have en fritidsinteresse, inden børnene skal i seng. Med dette tilbud ønsker vi at skabe noget, der passer godt ind i børnefamiliernes hverdag. Det gør vi ved at kombinere fritidsaktiviteter og familiesamvær og slutte af med aftensmad,” siger Idræts- og Bevægelseskonsulent Henriette Madsen ved Børn & Unge, Holstebro Kommune.

Projektet starter op i Vinderup

Projektet kommer til at køre i flere faser og starter op i Vinderup-området i februar 2019. Sidenhen skal projektet også køre i Ulfborg og Trekantsområdet i Holstebro.

Andreea Oprea ved DGI Vestjylland, Helena Gouliaev og Henriette Madsen ved Holstebro Kommune er ansvarlige for projektet, og både DGI Vestjylland og Holstebro Kommune bakker op om projektet med økonomisk støtte. De tre projektledere har også modtaget økonomiske midler fra Sundhedsstyrelsen.

Projektet falder yderligere godt i tråd med, at Holstebro Kommune er visionskommune i den nationale satsning ”Bevæg dig for livet”.

”Et af indsatsområderne i visionsaften er at understøtte nye målgrupper ind i idrætten, hvilket dette projekt netop sætter fokus på. I dette samarbejde med DGI Vestjylland er der stort potentiale for at invitere børnefamilier til at være en del af det aktive foreningsliv på nogle præmisser, som passer godt til deres hverdag,” siger Helena Gouliaev, Projektleder for Bevæg dig for livet ved Holstebro Kommune.

Inden længe vil DGI Vestjylland og Holstebro Kommune invitere til en info-aften, hvor alle interesserede familier kan høre mere om projektet.