Kravle ud ad vinduerne og lege på bordene – I børnehaven Solstrålen må man godt

Bare rolig – de ansatte i Solstrålen har ikke mistet kontrollen over børnene. Tværtimod. Her går de voksne forrest når kroppen, sanserne og kreativiteten udfordres.

Er tiden knap kan du se en video om certificeringen og hvad den har betydet for både børn og voksne nederst på denne side.

Det vælter ud ad vinduet med børn. Stimen har tilsyneladende ingen ende. Ud gennem vinduet, ud på legepladsen og henover et bord. Alt sammen på bare fødder. Det ligner et flugtforsøg fra Jordbærstuen.

Stimen stopper endelig, men ikke fordi alle børnene er ude. Nej, stimen er i stedet for stoppet fordi to af børnene er ved at vise en af stuens pædagoger, Anne Mette, hvordan man bedst og hurtigst kommer ud ad vinduet. Hun gør et ihærdigt forsøg, men børnene er stadig iført førertrøjen i denne kategori.

Anne Mettes og børnenes vej gennem vinduet har dog slet ikke noget med flugt at gøre. I stedet er det blot et synligt bevis på den udvikling som børnehaven Solstrålen har været i gang med siden 2014, hvor den første gang blev certificeret af DGI Vestjylland.

Hvad er en DGI-certificering?

Hos DGI kan dagplejere, vuggestuer, børnehaver, SFO’er og skoler blive certificeret for at få mere idræt, leg og bevægelse ind i hverdagen.

Som DGI Certificeret Børnehave & Vuggestue får I: 

  • En hverdag med idræt, leg og bevægelse som omdrejningspunkt.
  • En stærk profil som idrætsbørnehave- og vuggestue med fokus på trivsel og læring.
  • Værktøjer til udvikling af børns fysiske kompetencer og kropsbevidsthed.
  • Idéer og inspiration til alderssvarende lege og bevægelsesaktiviteter.
  • Redskaber til at skabe bevægelsesglæde og motivation.
  • Værktøjer til at planlægge og afvikle bevægelsesaktiviteter.
  • Efteruddannelse af medarbejdere.
  • Glade børn og motiverede medarbejdere.

Læs mere om DGI-certificering: www.dgi.dk/børnehave

Fælles fundament for hele børnehaven

Det er efterhånden syv år siden at børnehaven fra den nordlige ende af Videbæk tog kontakt til DGI Vestjylland for at blive certificeret. Dengang var målet at skabe et fælles fundament for en ledelse og personalegruppe, som bestod af flere nye ansigter. I dag, syv år senere, må den mission i den grad siges at være lykkedes.

Mange af de ansatte har været med fra starten af, og de har selv været blandt drivkræfterne der sikrer, at børnehaven jævnligt er blevet recertificeret igennem de syv år. Idræt, leg og bevægelse er blevet en inkarneret del af både børnenes og de voksnes hverdag, men det er ikke kommet over natten.

”Det handler jo om kulturændring, og kulturændringer tager lang tid. Det har nok taget 3-4 år, før vi rigtig høster frugten af den måde at arbejde på”, lyder refleksionen fra Solstrålens leder Gitte Bank Højbjerg.

3-4 år lyder som lang tid, og derfor melder spørgsmålet sig: Hvorfor blive ved i så lang tid?

”Fordi det er sjovt. Simpelthen fordi det er sjovt. Det er sjovt, den måde man kan være sammen på, og det er noget vi gør sammen og vi står sammen om og bakker hinanden op. Man kunne selvfølgelig bakke ud, men det gav simpelthen ikke mening for os, fordi det har passet så godt ind i den måde vi gerne vil agere og være på”.

Konsulenten skubber til grænserne

Siden 2014 har Charlotte Egede Frost, børne- og ungekonsulent hos DGI Vestjylland, fulgt Solstrålen i deres rejse mod endnu mere bevægelse i leg og læring.

Den seneste recertificering i foråret 2021 omhandlede kombinationen af uderummet og inderummet – to ting som tidligere ofte har været adskilt. Men også her, har Charlotte skubbet til grænser og sat gang i tankerne hos personalet og lederen.

"Det handler om at bryde vaner og se mulighederne, og der synes jeg, at Charlotte har været god til at rykke os".

”Nogle gange tænker man: Fik hun os lige til det?” lyder det fra pædagogen Susanne mens hun sammen med børnene er ved at lave en bane af to rafter, som skal bære børnenes æg så langt som muligt – en leg de selv har fundet på og udviklet.

Forældre og personale slipper ikke - møder præges også af leg

Det er ikke kun børnenes aktiviteter, som forløbet har haft indflydelse på. Også møderne - både de interne i personalegruppen samt forældremøderne - har ændret karakter undervejs i perioden.

Forældremøder forbinder mange med at være lange, stillesiddende og monotone arrangementer, men i Solstrålen giver de forældrene en smagsprøve på børnenes hverdag. Her starter de ud med en sangleg, som naturligvis indeholder bevægelse, der fører til grin og god stemning. På den måde løsnes stemningen, og forældremødet får lige pludselig tilført en masse energi, som samtidig gør den efterfølgende information lettere at modtage.

På samme måde starter personalemøderne også med en leg eller aktivitet, som personalet skiftes til at finde på. Og selvom det ikke er alle i personalegruppen, som har været med fra starten af forløbet, så bakker samtlige pædagoger og pædagogmedhjælpere op om certificeringen og recertificeringerne, som genopfrisker og udfordrer på ny.

"Der er det så godt med recertificeringer. Der er ikke noget tungt læsestof, der er ikke nogen bøger, du skal hjem og læse - du skal prøve det og du skal være i det. Det har fungeret rigtig godt. De har været modige og turde deltage og bruge sig selv", udtrykker lederen.

Plads til fordybelse og koncentration

Certificeringen resulterer ikke kun i lange forhindringsbaner over borde og under bænke. Sanser, fordybelse og kreativitet er alle områder, hvor pædagogerne tydeligt kan se, at børnene nyder godt at en dagligdag fyldt med leg og bevægelse.

Børnene må gerne sidde på bordene og lege med dukker og klodser, hvilket afgrænser areal samt større overblik over legen. På samme måde må vinduerne bruges som udgang ved forhindringsbaner. Fælles for disse anderledes regler er, at børnene sagtens kan navigere i dem. De ved, at man sidder ved bordet til spisetid og kun kravler ud ad vinduet, når der er forhindringsbane.

På torsdagen for DGI Vestjyllands besøg i børnehaven, hvor forhindringsbanen har forvandlet hele huset, er det tydeligt at se, hvordan børnene både udfordrer deres krop og hjerne. 

Balancen testes på ujævne brædder, mens klatreevnerne udvikles i legepladsens klatretårn. Koncentrationen skærpes med æg på skeen og ærteposer på hovedet. Og børnenes kreative side kommer også til udtryk, når aktiviteterne skal udvikles.

Kan man kravle baglæns gennem tunnelen?

Kan man kommer over i stedet for under?

De gode ideer vil ingen ende tage.

Nye bygninger på vej med leg og bevægelse i centrum

Rammerne for dagens forhindringsbane lever dog på lånt tid. Inden for de næste par år skal Solstrålen skifte til nye lokaler. Splinternye af slagsen. Idræt, leg og bevægelse spiller selvfølgelig ind her.

”Der er tænkt rigtig meget bevægelse, redskaber og læringsrum. Det er en proces, der tager lang tid, og DGI kommer også til at fylde rigtig meget i det nye. Det handler om zoner, hvor man kan fordybe sig, zoner med forskellige underlag for at pirre sanserne, motorikrum til hver gruppe, små læringsrum på legepladsen. Det er tænkt rigtig meget over, hvordan vi får kroppen i spil i vores hverdag i det nye”.

Det nye hus forventes at stå klar i 2023. Og mon ikke Charlotte også skal forbi og se det, og sammen med pædagogerne og pædagogmedhjælperne give børnene de bedste forudsætninger for leg og læring gennem bevægelse i de nye omgivelser.

Det lyder i hvert fald ikke til, at forårets recertificering blev den sidste for Solstrålen.

Er du blevet nysgerrig på at certificere din dagplejer, vuggestue, børnehave, SFO, eller skole? Kontakt Charlotte Egede Frost og hør hvordan I kan få endnu mere idræt, leg og bevægelse ind i hverdagen.