Landsdækkende fonde hjalp lokale foreninger til Fundraising Temaaften

Tirsdag aften var landsdækkende fonde på besøg på Idrætscenter Vest i Holstebro, hvor mere end 50 personer fra midt- og vestjyske foreninger fik svar på spørgsmål og inspiration til alt omkring fonde og ansøgninger.

Mere end 50 personer deltog tirsdag aften i Fundraising Temaaften på Idrætscenter Vest i Holstebro, som bød på alt, hvad der er værd at vide om fundraising.

Her kunne foreninger fra hele Midt- og Vestjylland få svar på deres spørgsmål om ansøgninger, mens de gennem oplæg fra landets største fonde fik inspiration til deres næste projekt.

Temaftenens gæster repræsenterede vidt forskellige organisationer – både frivillige og kommunale. De kunne vælge mellem oplæg fra landsdækkende fonde og på en åben markedsplads tage en snak med repræsentanterne fra fondene.

Velkendte navne i øjenhøjde.

På aftenen oplevede de fremmødte store landsdækkende fonde som, Velux Fonden, Nordea Fonden, TrygFonden, Friluftsrådet og DGI Puljerne. Inden foredragene, afholdte Fundraiseren.dk en præsentation af hans 10 gode råd til fundraising.

Aftenen var arrangeret i et samarbejde mellem Frivilligcenter Holstebro, Struer Frivilligcenter og DGI Vestjylland. Sidstnævntes fundraisingekspert Andreea Oprea stod til rådighed for de foreninger, som havde brug for et ekstra blik på deres ansøgning. Dette er dog ikke kun forbeholdt en aften som denne - var du ikke med kan du eller din forening kontakte Andreea for at få hendes øjne på jeres projekt og ansøgning.

Stort behov for fokus på fundraising

Under COVID-19 har mange projekter måtte udskydes eller aflyses. Selve processen for en fondsansøgning kan for nogle også virke uoverkommelig. Netop derfor satte aftenens deltagere stor pris på det øgede indblik i fondenes verden – og opdagede at det slet ikke er så svært.

Der var stor enighed blandt gæsterne, som udtrykte at aftenen var godt givet ud og mange fik en række gode muligheder, for at kunne styrke deres lokalsamfund gennem fundraising til deres projekter.

Og mon ikke vi ser et godt projekt poppe op i Midt-og Vestjylland med hjælp fra en fond inden længe?