Mindeord om Hans Jørgen Lørup

Et fyrtårn i dansk gymnastik, Hans Jørgen Lørup, er ikke længere i blandt os, men visionen om en stærk gymnastikkultur i DGI Vestjylland Holstebroegnen lever videre.

Hans Jørgen Lørup i 1966. Her var han stævneleder ved DGI's landsstævne.

Et fyrtårn i dansk gymnastik, Hans Jørgen Lørup, forestod tirsdag d. 28.januar sin sidste gymnastiktime med de tidligere repholdsgymnaster: ”De gamle drenge” i gymnastiksalen i Borbjerg. Dagen efter døde Hans Jørgen, 84 år gammel, i sit hjem efter lang tids kamp mod en sygdom, der nok svækkede kroppen, men aldrig svækkede Hans Jørgens interesse for og lyst til at være med i gymnastikken.

53 år! Så længe var Hans Jørgen formand for DGI Vestjylland Holstebroegnens Gymnastikudvalg.

På den post var han først og fremmest et hjertevarmt menneske med et lyst sind og en stor interesse i andre mennesker. Nye som kendte gymnaster blev altid mødt med nysgerrighed, og Hans Jørgen spurgte: ”Hvem er du, og hvem er dine forældre?”.  Sådan fik han dem på plads i sit store arkiv af mennesker, han interesserede sig for, og han glemte dem ikke igen.

Hans lederskab var stærkt og karismatisk. Som præsten, Mette Geil, beskrev det i sin tale ved Hans Jørgens smukke bisættelse: ”Selv ved et rundt bord, kunne Hans Jørgen altid finde en bordende at sidde ved”.

Hans Jørgen var en inspirator og fighter uden lige.  Han kæmpede for gymnastikken og for sine visioner for dens udvikling. Han var en dygtig strateg, der med sit gennemgribende kendskab til foreningslivets strukturer altid tænkte fremad og satte overlæggeren højt. Detaljen havde ikke altid Hans Jørgens interesse, men han var forrygende dygtig til at indgyde gejst og selvtillid hos andre, der i samarbejde kunne bringe projekterne frem mod målet. Enhver, der har hørt den kraftfulde stemme i røret véd, hvor let, det var at sige ja til at være med på hans side.

Anerkendelsen efter veludført indsats kom altid fra Hans Jørgen i ord og med fest og fællesskab.

Vestjylland fik sit første Rephold takket være Hans Jørgen

To ord var altid grundlaget for Hans Jørgens arbejde i gymnastikudvalget: anerkendelse og oplevelser.

Hans Jørgen startede DGI Vestjylland Holstebroegnens Rephold for snart 60 år siden.

Han fik fra sine kammerater fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup nys om, at man på Sjælland havde planer om at samle dygtige gymnaster på tværs af lokalforeningerne. Hans Jørgen satte sig straks et mål om også at danne et sådant hold her i området. Det gav anledning til stor debat i 60’ernes  holdningsstærke foreningsliv, men Hans Jørgen viste allerede dengang sin evne til tænke visionært og bryde barrierer ned. Han nåede sit mål og i 1964 fik Vestjylland sit første rephold.

Repholdet blev senere delt i syd og nord, og DGI Vestjylland Holstebroegnens Rephold blev Hans Jørgens hjertebarn. Han var selv instruktør for holdet i 25 år - mange af dem sammen med sin hustru Birthe, som var instruktør for pigerne.

De to var passionerede, inspirerende og visionære i deres ledelse af repholdet og satte Holstebroområdet på Danmarkskortet som trendsættende indenfor gymnastikken.

Udlandsrejser med gymnasterne var Hans Jørgen og Birthes store passion. DGI Vestjylland Holstebroegnens Rephold har besøgt mange dele af verden, og fra Asien til Island har Hans Jørgen, takket være sit engagement og sine sociale kompetencer, kommunikeret fint på vestjysk og skaffet sig livslange venskaber. Disse kontakter nyder vi stadig godt af i DGI Vestjylland Holstebroegnens Gymnastikudvalg, hvor vi i tråd med Hans Jørgens vision om oplevelser ud over det sædvanlige stadig tilbyder gymnaster på alle vores hold rejser i hele verden.

I DGI Vestjylland Holstebroegnens Gymnastikudvalg er vi dybt taknemmelige og ydmyge overfor det stærke fundament, Hans Jørgen har skabt.

Hans Jørgen er ikke mere iblandt os, men visionen om en stærk gymnastikkultur i Holstebroegnen lever videre, ligesom minderne består hos mange generationer af gymnaster.

Æret være Hans Jørgen Lørups minde.