Ny udvalgsformand i Struer vil hjælpe foreningslivet i gang igen

I Struer har Kultur-, Fritids- og Lokalområdeudvalget fået ny formand, og han vil gerne arbejde tæt sammen med foreningerne, så borgerne i Struer har idrætstilbud tæt på deres hverdag.

Flemming T. Sørensen er ny formand i Kultur-, Fritids- og Lokalområdeudvalget i Struer Kommune, men han er netop startet i sin tredje periode i udvalget.

Aktive borgere, frivillighed, haller og gode idrætstilbud. Det er nogle af de emner som fylder meget hos Flemming T. Sørensen, som er ny formand for Kultur-, Fritids- og Lokalområdeudvalget i Struer Kommune.

Selvom rollen som formand er ny, så er han udvalgets mest erfarne, når det gælder kultur- og idrætsområdet. Han har nemlig siddet i udvalget siden han først blev valgt ind i byrådet for otte år siden. Og fokusset for hans tredje periode i udvalget er klart: Frivillighed og dalende medlemstal skal løftes i tæt samarbejde med foreningerne.

”Vi vil gerne understøtte de initiativer der er i gang, og vi skal være med til at sætte en masse i gang”

Flemming T. Sørensen, formand i Kultur-, Fritid- og Lokalområdeudvalget i Struer Kommune

Bekymrende fald i antallet af tilbud tæt på borgerne

Foreninger i området har været præget af sammenlægninger og samarbejde, og det betyder noget for tilgængeligheden for medlemmerne.

”Når man laver samarbejder, skærer man ned på antallet af hold, så skærer man ned på antallet af personer. Da man lagde boldklubberne sammen i skete det samme. I starten var der seks oldboyshold i Struer by. I dag er der ingen overhovedet. Kan vi være med til at lave noget eller støtte klubberne i at lave noget?”

Selvom Struer Kommune er blandt de mindre kommuner i området, så bliver der alligevel hurtigt langt til idrætstilbud for borgerne – især hvis man ikke bor i eller omkring Struer.

”Afstand betyder noget. Hvis man har et hold i Bremdal, så spiller børnene for at være sammen med skolekammeraterne. Så kan du fastholde nogle og få flere til at komme, hvis man kan gå direkte derover og spille fodbold.”

”Men hvis de lige pludselig skal til at køre efter det: Hvor langt skal de køre? Skal de cykle? Skal de køres hver gang? Og så er der to gange træning plus kampe i ugen, og det er nok til at holde nogle fra det, hvis ikke de virkelig brænder for fodbold. I Thyholm skal de til at tage toget.”

Vigtigt med tæt samarbejde mellem kommune og foreningsliv

Rådhuset skiftes ofte ud med foreninger og andre organisationer under kultur og fritid, når mødedage optræder i kalenderen. Her kan foreningerne give indblik i deres hverdag og udfordringer.

”Kommunen kan godt understøtte med nogle ting. Vil en klub op på klingen igen, så kan vi i nogen udstrækning supportere med nogle erfarne folk eller økonomisk støtte. Hvad syntes I, at der skal til for at det her kommer op igen?”

Det er ikke kun Center for Kultur, Fritid og Lokalområder, som Flemming T. Sørensen ser som mulig samarbejdspartner for foreningerne. Især når det gælder målgrupper, hvor aktivitet og foreningsliv ikke er en del af deres hverdag.

”Man kunne forestille sig noget på social og sundhedsområdet. Der kunne være nogle af disse grupperinger, der kan laves noget for som gavner både socialt og sundhedsmæssigt. Så skal man lave det som hold, så der bliver et fællesskab – det er altid godt.”

Forbedring af sundheden hos borgerne hele livet hænger tæt sammen Bevæg Dig For Livet-aftalen, som Struer Kommune indgik sammen med DIF og DGI i efteråret 2020. Her håber formanden, at der udvikles endnu mere på aktiviteterne.

”Jeg håber, at vi kan udvikle mere på det. Jeg tror, det er utrolig vigtigt, at man gør noget for at få folk i gang eller holde dem i gang. Det er der man sparer udgifterne. Det er vigtigt at holde alle aktive hele vejen igennem.”

Søger den gyldne nøgle i 2022

Ambitionerne for området er ikke til at tage fejl af, og er der én ting, der fylder i 2022 hos Flemming T. Sørensen, så er det idrætstilbuddene og særligt hallerne de foregår i. Struer Kommune har mange haller pr. indbygger, men ikke alle steder er de fyldt med idrætstilbud.

”Jeg har i lang tid tænkt på hvad vi gør ved idrætstilbuddene. Jeg ved godt, det er svært, men tænk hvis man kunne finde den gyldne nøgle til at ændre måden f.eks. hallerne bruges.”

”Hvis vi ved at de kun bliver brugt to timer om dagen, så kommer der måske på et tidspunkt en kommunalbestyrelse der siger, at vi river det ned eller sælger det til højestbydende. Og det ville være forfærdeligt, hvis vi kom dertil, for i det moderne samfund er hallen lokalsamfundets forsamlingshus.”