Nye tal: 966 flere medlemmer i idrætsforeningerne i Ringkøbing-Skjern Kommune

Idrætsforeningerne i DGI og DIF i Ringkøbing-Skjern Kommune gik frem med 966 medlemmer i 2022. På landsplan er der flere medlemmer i idrætsforeningerne end nogensinde før.

Især fitnessforeningerne i Ringkøbing-Skjern Kommune er kommet stærkt tilbage efter corona. Fotograf: Marie-Louise Baes

I to år stak coronapandemien en kæp i aktivitetshjulet, men i 2022 kom idrætsforeningerne for alvor tilbage. Også når det kom til antallet af medlemmer.

Faktisk kom foreningerne i DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) så stærkt tilbage, at de på landsplan nu har flere medlemmer end før coronapandemien. De netop offentliggjorte medlemstal for 2022 viser således, at idrætsforeningerne havde en samlet fremgang på 110.878 medlemmer i forhold til året før og dermed kom op på 2.339.654 medlemmer - det højeste antal nogensinde.

Også i Ringkøbing-Skjern Kommune var der i 2022 fremgang i idrætsforeningernes medlemstal. Stigningen lyder på 966 flere medlemmer, så der nu er 26.582 medlemmer i 134 idrætsforeninger.

Gymnastik er fortsat den idræt med flest medlemmer. Gymnastikforeningerne har hele 4.438 medlemmer – en stigning på 594 medlemmer. Stigningen er samtidig den største blandt alle idrætter.

Fitnessforeningerne var blandt de hårdest ramte i corona, men de er nu tilbage på niveauet før corona med 2.554 medlemmer efter en stigning på 318 medlemmer.

”Det er rigtig gode nyheder, som bare bekræfter, at det fællesskab og de udfoldelsesmuligheder, som idræts- og fritidsorganisationerne tilbyder, betyder meget for borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune. Fremgangen vidner om, at vi har en fantastisk foreningskultur og ikke mindst nogle ledere og trænere, som vil vores børn og unge i kommunen – og så viser den, at vi gjorde det rigtige, da vi holdt hånden under foreningslivet under coronanedlukningen”, siger Erik Viborg, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Begejstrede formænd
 I 2019 var der for første gang over 2,3 millioner medlemmer i idrætsforeningerne i DGI og DIF på landsplan. I coronaåret 2020 mistede foreningerne 90.000 medlemmer, mens det følgende år bød på en lille fremgang trods fortsatte restriktioner og flere nedlukninger. I 2022 blev tabte medlemmer så vundet tilbage - og endnu flere kom til.             

”Det flotte medlemstal i Ringkøbing-Skjern Kommune viser, at medlemmerne for alvor har lagt corona bag sig og omfavnet de aktive fællesskaber igen. Det skyldes især de mange frivillige trænere, instruktører og ledere, som hver dag sætter gang i fællesskabet, humøret og pulsen i hele kommunen”, udtaler DGI Vestjyllands formand Per E. Østergaard.

Det synspunkt deler DIF’s formand, Hans Natorp:   

”Det er en fantastisk udvikling og vidner om, at danskerne har savnet de gode idrætsfællesskaber. Ud over de mange uvurderlige frivillige skylder vi også en stor tak til kommunerne, der har støttet deres lokale foreninger gennem nogle svære år.”

Visionsarbejdet fortsætter
Siden 2015 har DGI og DIF arbejdet sammen om ’Bevæg dig for livet-visionen’ med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Målet er, at Danmark er verdens mest idrætsaktive nation, og at flest mulige borgere motionerer.

Her har ’Bevæg dig for livet’ blandt andet nytænkt en række idræts- og motionsaktiviteter og skabt koncepter som ’Fodboldfitness’, ’Five-a-side Håndbold’ og ’Voksenfjer’, der gør det nemmere for alle at være med.

Samarbejdet med kommuner, idrætsforeninger og andre partnere fortsætter, og DIF og DGI vil skubbe på for at få endnu flere med i foreningernes fællesskaber. Foreløbigt er der glæde over den flotte fremgang i 2022, hvor idrætter som fitness og svømning var med til at trække den samlede medlemsfremgang op.

Fakta om medlemstal
Det samlede medlemstal for idrætsforeningerne i DGI og DIF på 2.344.954 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlemmer af begge organisationer. Tallet er for kalenderåret 2022, og et medlem tæller med i statistikken, når der er tale om et medlemskab i mindst tre måneder af året.  

På www.dif.dk/medlemstal kan du se tallene for de to organisationer og dykke dybere ned i DIF’s tal.

På www.dgi.dk/medlemstal kan du se tallene for de to organisationer og dykke dybere ned i DGI’s tal.

Om ’Bevæg dig for livet’
Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. En ambitiøs vision, som DGI og DIF arbejder for at indfri med støtte fra TrygFonden og Nordea-fonden. ’Bevæg dig for livet’ er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie, og startskuddet lød i 2015. Siden har ’Bevæg dig for livet’ bl.a. udviklet nye idrætskoncepter, tilbudt rådgivning, gennemført kampagner og stået bag events som Royal Run. Derudover var der 25 såkaldte visionskommuner i 2022, som har forpligtet sig til at arbejde målrettet med visionen.