Nyt foreningsdrevet handicapidrætsprojekt sætter ekstra kulør på Vinderups bosteder

Rydehjemmet, Saustrup Bo- og Dagtilbud og bofællesskabet Grønningen er med i et nyt handicapidrætsprojekt, hvor frivillige fra Sevel-Mogenstrup IF og personale fra bostederne sammen skaber aktiviteter for beboerne.

Når Sevel-Mogenstrup IF er forbi bliver gangen lavet om til en bane. Her ses beboerne i bofællesskabet Grønningen i Vinderup. Foto: Michelle Knudsen

Idrætter som fodbold, cykling og gymnastik forekommer hyppigt rundt omkring i vestjyske foreninger. Til gengæld er der længere mellem at man støder på handicapidræt.

Ét af de steder hvor man kan få det hele i samme forening er Sevel-Mogenstrup IF. De har i flere år haft handicapidræt på programmet, og nu har de udvidet deres aktiviteter, så det ikke kun er i Sevel Hallen, men også ude på målgruppens bosteder, at aktiviteterne finder sted.

I et nyt samarbejde med bostederne Rydehjemmet og Saustrup Bo- og Dagtilbud samt bofællesskabet Grønningen i den østlige del af Holstebro Kommune kommer foreningen nu ud og spiller, træner og leger med beboerne.

Grin, gejst og en gennemblødt frivillig

Der er masser af smil, grin og jubel, når de frivillige fra Sevel-Mogenstrup IF er på besøg for at spille bowling, kaste med bold og lave rytmegymnastik – og beboerne holder sig ikke tilbage!

En grå mandag formiddag på Rydehjemmet, var alt andet end grå indenfor. Her skulle vandflasker væltes med ærteposer, men i sin iver fik én af beboerne byttet rundt på en ærtepose og hendes åbne vandflaske.

Da de omkringstående opfattede, hvad der var hændt, var det for sent – vandflasken fløj gennem luften og spredte vandet til alle sider. Den ivrige skytte, som indtil da havde forholdt sig tavs brød ud i grin, hvilket smittede af på alle omkring hende – også den gennemblødte frivillige.

Stor opbakning fra beboere og personale

Aktiviteterne er ikke fremmede for beboerne, som er vant til en hverdag med aktiviteter. Desuden er mange af dem trofaste deltagere i Sevel-Mogenstrup IF’s dage med handicapidræt i Sevel Hallen.

”Jeg kan godt lide at komme til aktiviteter i Sevel Hallen, så det er dejligt at der også er kommet nogle ekstra gange her hos os”, udtalte Eva Rokkær, som til dagligt bor i bofællesskabet Grønningen i Vinderup.

Også på Rydehjemmet er humøret højt når de frivillige lægger turen forbi, og her sætter også personalet pris på besøget fra de frivillige.

”De (beboerne, red.) nyder virkelig, at der kommer nogle i huset. Det gør noget godt for dem, lyder det fra Katrine Christensen, assistent på Rydehjemmet, som fortsætter:

”Det er rart at se, om der er nogle steder vi skal sætte ind. Det kan vi når de skal kaste, gribe, og samarbejde. Om det så er noget medicinsk eller noget fysisk”.

”Et fantastisk eksempel på brobygning”

Inge Nørgaard er centerleder for Center for Handicap i Holstebro Kommune, og hun er glad for koblingen mellem foreningslivet og handicappede borgere. Hun udtaler:

”Idrætstilbuddet i Sevel er et fantastisk eksempel på, hvor værdifuld brobygning til det lokale foreningsliv er for handicapområdets borgere. I dette tilfælde båret af engagerede ildsjæle. Borgere med handicap har - lige som alle andre - behov for at indgå i meningsfulde fællesskaber og oplever stor glæde ved at blive en aktiv del af lokalsamfundet. 

”Det er ganske enkelt med til at øge den enkeltes trivsel og selvfølelse. Samtidig er tilbuddet med til åbne civilsamfundet op ved at lade borgere med handicap indgå naturligt i hverdagslivet, hvilket vi tror på også er en værdi for det omkringliggende samfund.”

Inspirationskursus kickstartede projektet

Aktiviteterne foregår ikke kun når de frivillige fra foreningen er på besøg en gang om måneden. Personalet på de tre steder arrangerer selv aktiviteter i mellemtiden.

For at klæde dem så godt på som muligt har Sevel-Mogenstrup IF og DGI Vestjylland afholdt et inspirationskursus for personale, frivillige og pårørende så alle omkring beboerne kan gøre bevægelse, leg og fællesskab en endnu mere integreret del af hverdagen.

De tre steder hører alle hjemme i Holstebro Kommune, som er en Bevæg Dig For Livet-visionskommune. Her har Idræts- og Fritidspuljen bidraget med penge til projektet, ligesom Lions Club Vinderup, Lions Club Holstebro og Vestforsyning med deres bidrag også har været med til at søsætte det gode initiativ.

I første omgang forløber projektet til og med sommeren 2022. I denne periode står de frivillige fra Sevel-Mogenstrup IF én gang hver måned for aktiviteter de tre steder.