Tæt samarbejde mellem Lemvig Kommune og idrætsundervisere kommer folkeskoleleverne til gavn

Lemvig Kommune har et tæt samarbejde med idrætsunderviserne på kommunens otte folkeskoler. Det har blandt andet resulteret i to DGI-kurser, der har klædt idrætsunderviserne bedre på til at foretage undervisningen indenfor springgymnastik samt dans og udtryk.

Idrætsunderviserne på folkeskolerne i Lemvig Kommune har lært om koreografi, attitude og udtryk samt springgymnastik på to DGI-kurser i foråret 2020. For flere af lærerne har netop springgymnastik, dans og udtryk været udfordrende at undervise i, da de har en baggrund som boldspillere, men de brænder alle for idræt og bevægelse og at gøre idrætsundervisningen alsidig, spændende og relevant for eleverne.

”Jeg vil gerne kunne lave mange forskellige ting i idrætstimerne, men jeg er boldspiller og mangler kendskab til dans og springgymnastik. De to kurser giver mig derfor mange nye ideer og redskaber, som jeg kan bruge, og som også vil kunne give mine elever en erfaring, de kan bruge i idrætstimerne i de ældre klasser, ” siger Christian Bødstrup, støttepædagog på Lemtorpskolen i Lemvig og underviser i idræt i 2. klasse.

Idrætsunderviserne har ønsket kompetenceudvikling

Det fælles kommunale idrætsteam bestående af idrætsundervisere fra alle otte folkeskoler og en pædagogisk konsulent fra kommunen har i samarbejde med DGI Vestjylland udbudt to kurser, der havde til formål at kompetenceudvikle idrætsunderviserne. Kurserne er dermed et ønske fra idrætsunderviserne selv, og det ser pædagogisk konsulent ved Lemvig Kommune Katrine Thomsen som en stor styrke.

”I Lemvig Kommune ønsker vi at have et bredt blik på folkeskolen og en kompetenceudvikling, der rammer alle fag. Med teamstrukturen er det idrætsunderviserne selv, der peger på hvilke kurser, de ønsker. Det sikrer et fælles ansvar for idrætsfaget og et tæt samarbejde mellem kommune og undervisere, ” fortæller Katrine Thomsen.

Idrætsteamet har haft fokus på at udfærdige en rød tråd i idrætsundervisningen gennem den enkelte elevs skolegang og derigennem peget på, hvor der var brug for kompetenceudvikling.

”Med en rød tråd i idrætsundervisningen kommer der et fælles ansvar for faget over tid. Idrætsunderviserne introducerer og forbereder eleverne i de mindste klasser på idrætsundervisningen i de ældste klasser, hvor der er afsluttende prøve i faget i 9. klasse. På den måde står idrætsunderviserne til ansvar for hinanden, hvilket sikrer kvalitet og faglighed, ” siger Katrine Thomsen.

Til den afsluttende prøve i idræt i 9. klasse er der stor sandsynlighed for, at eleverne kan trække enten dans og udtryk eller springgymnastik.

Kursus giver konkrete redskaber til brug i idrætsundervisningen

Alle, der underviser i idræt på de otte folkeskoler kunne tilmelde sig kurserne Dans og Udtryk samt Springsikker Trampetbasis, og det valgte mange lærere og pædagoger at gøre.

På kurset Dans og Udtryk fik kursisterne konkrete redskaber, de kan tage med hjem i idrætsundervisningen.

Jeg får nogle øvelser og noget teori, jeg kan bruge direkte i min undervisning

Anne Olsen, idrætslærer på Lemtorpskolen

”Underviseren er god til at fokusere på, at vi skal holde det simpelt og tydeliggøre, at vi kan trække nogle af øvelserne ind i opvarmningen med eleverne, ” siger Anne Olsen, der er idrætslærer på Lemtorpskolen og flankeres af kollegaen Gitte Jakobsen:

”Med dette kursus får jeg mere mod på at undervise i dans og udtryk med mine elever, men der er mange nye trin og øvelser at huske, og det ligger ikke på rygraden, som boldspil gør,” siger Gitte Jakobsen, der er pædagog på Lemtorpskolen og underviser i idræt.

For Berit Clausen Abrahamsen, indehaver af virksomheden Lets Keep on Movin, der er underviser på kurset Dans og Udtryk, er der stor forståelse for, at idrætsunderviserne finder det udfordrende at inddrage dans og udtryk i idrætsundervisningen.

”At lave en dans – en koreografi – kræver opbygning fra bunden og det er vigtigt, at underviserne præsenterer dansens elementer helt fra de små klasser, så der bliver skabt en rød tråd gennem skolegangen. Mange idrætsundervisere tror ikke på, de kan danse, men hvis vi som undervisere ikke går forrest og viser vejen, hvordan kan vi så bede eleverne gøre det? ” siger Berit Clausen Abrahamsen, der roser kursisternes gå-på-mod og vilje til at lære det.

”Underviserne gør det super godt. Mit mål er, at de skal tro på, at de godt kan – og de er så godt på vej,” slutter Berit Clausen Abrahamsen af.

Berit Clausen Abrahamsen underviste blandt andet kursisterne i opbygning af en koreografi i dansestilen hip hop, elevinddragelse, Labans bevægelseslære og meget mere. Efter kursets afslutning fik kursisterne også tilsendt videomateriale af kursets øvelser.

Idrætsunderviserne får forhåbentlig snart mulighed for at bruge deres nye kompetencer i idrætsundervisningen, som indtil videre har været aflyst på grund af COVID-19.

Fakta

 • Idrætsteamet består af én idrætsunderviser fra hver af de otte folkeskoler i Lemvig Kommune samt en pædagogisk konsulent fra kommunen
 • Idrætsteamet har siden 2018 haft til opgave at lave en rød tråd i idrætsundervisningen for den enkelte elevs skolegang
 • Kurserne Dans og Udtryk samt Springsikker Trampetbasis er blevet gennemført i skoleåret 19/20 foruden to andre kurser udbudt i samarbejde med VIA
 • Til den afsluttende prøve i idræt i 9. klasse skal eleverne trække et emne fra hver af nedenstående to puljer:
  • Pulje A:
   • Redskabsaktiviteter
   • Dans og udtryk
   • Kropsbasis
  • Pulje B:
   • Løb, spring, kast
   • Boldbasis og boldspil
   • Fysisk træning