Træneruddannelse giver elever gåpåmod

Med en træneruddannelse i rygsækken er vejen til et fællesskab i foreningslivet banet for unge mennesker med særlige behov.

På uddannelsescenter Mariebjerg i Vemb i Vestjylland så tre af skolens ansatte en mulighed for at centrets elever kunne få en større tilknytning til foreningslivet og lokalsamfundet med træneruddannelsen Unge I Front.

Eleverne på Mariebjerg er nemlig alle unge mennesker i alderen 18-21 år med særlige behov, og de har diagnoser som udviklingshæmning, ADHD, fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, autisme med mere. På Mariebjerg opholder de sig i et miljø, hvor centrets ansatte hjælper de unge til at blive så selvstændige og uafhængige som mulig, så de unge kan tage ansvar for egne liv, og det er netop, hvad træneruddannelsen Unge I Front - Trænerspiren hjælper dem med at blive klar til.

”Efter et ophold på Mariebjerg skal de unge ud i bofællesskaber eller lignende og selv være opsøgende i at finde fællesskaber og sociale sammenhænge at begå sig i, så de ikke bliver ensomme. Med en træneruddannelse åbner de døren til foreningslivet og fællesskabet omkring idræt og frivillighed,” fortæller Lone Bitsch, lærer på Mariebjerg.

Uddannelsen er tilpasset de unge

De tre ansatte; lærer Lene Buchhave, lærer Lone Bitsch og pædagog Conny Munksgaard har tilpasset træneruddannelsen til 10 af eleverne på Mariebjerg, der tager uddannelsen. De 10 unge har alle forskellige særlige behov, og mange af formuleringerne i det oprindelige undervisningsmateriale er derfor blevet udskiftet med ord og i særdeleshed billeder.

”Vi tager mange billeder af de lege og øvelser, vi laver, så eleverne bedre kan huske dem. Nogle af eleverne kan heller ikke læse, så billederne er et godt opslagsværk til inspiration, når de skal ud i foreningerne og træne hold,” fortæller Lone Bitsch.

Her kommer DGI’s Trænerguiden også til stor nytte, hvor der ligger billeder og video af øvelser og lege i mange forskellige idrætter.

Ungekonsulent Heidi Møller Nielsen i DGI Vestjylland glæder sig over, at træneruddannelsen kommer til gavn for de unge elever på Mariebjerg og i lokalsamfundet.

”Det er dejligt, at vores DGI-koncept Unge I Front- Trænerspiren kan justeres, så det også kan give mening for unge med særlige behov, og så er det skønt at kigge forbi til en undervisningstime og se så meget energi og lyst ved både personalet og eleverne,” siger Heidi Møller Nielsen.

Gitte Rytter er en af eleverne på holdet, og hun glæder sig til at komme ud i en håndboldforening og undervise.

Jeg kan godt lide at vise legene for de andre, det, synes jeg, er sjovt

Gitte Rytter

En af hendes kammerater på holdet, Laurits Thorsen, er allerede hjælpetræner i en floorballklub og bruger uddannelsen til at få inspiration til træningen.

”Jeg er hjælpetræner, fordi jeg synes, der er et rigtig godt sammenhold i klubben. Med træneruddannelsen får jeg inspiration til lege og øvelser, jeg kan bruge i træningen,” siger Laurits Thorsen.

I foreningspraktik

Alle 10 elever skal ud i foreningspraktik i enten gymnastik-, floorball, håndbold-, fodbold- eller karateforening i lokalområdet, og sammen med de tre lærere øver de sig på at lave en god opvarmning til træningen. Nogle af eleverne vil med tiden kunne stå for en opvarmning i en forening, mens andre er med for at opleve fællesskabet.

”Vi forventer ikke, at de kan stå for en opvarmning selv, og der er én af os ansatte med sammen med de unge ude i foreningspraktikken. Nogle vil godt kunne stå for en opvarmning, og det er vigtigt, at lade dem gøre det, de kan, og så skal vi lærere være skarpe på, hvor vi skal træde til og hjælpe,” siger Lene Buchhave.

På holdet er der stor rummelighed og plads til alles forskelligheder samt stærke og svage sider. Det er tydeligt, at alle på holdet nyder at mødes omkring idræt, hvor de får sved på panden og grint en masse. På holdet hjælper de hinanden, hvis nogle er i tvivl om, hvad det eksempelvis vil sige at drible, og der bliver grinet og hvinet, når de leger ”træk gulerødder”. Det er ikke blot ugens højdepunkt for de unge, men også for de tre lærere.

Vi synes, det er det fedeste at kunne bidrage til, at disse unge mennesker finder en plads i foreningslivet

Lene Buchhave

”Eleverne klarer sig så godt, er gode til at rumme hinanden og tager ansvar på sig, hvilket også smitter af i de andre timer på skolen. Vores kolleger er også gode til at byde ind og hjælpe med at finde foreninger, og vi synes, det er det fedeste at kunne bidrage til, at disse unge mennesker finder en plads i foreningslivet,” siger Lene Buchhave.

De 10 elever skal i løbet af foråret i praktik i idrætsforeninger i Vemb og omegn.