Udvalgsformand vil fortsætte tæt samarbejde

Lene Dybdal vil gerne fortsætte de gode takter fra Bevæg Dig For Livet i Holstebro Kommune.

Bevæg Dig For Livet, udvikling af faciliteter og indsatser for udsatte børn og unge er tre af emnerne for den kommende byrådsperiode. Foto: Holstebro Kommune

”Vi er overbeviste om, at det at være med i Bevæg Dig For Livet har gjort en forskel, men vi kan også se at det har en udløbsdato.”

Sådan lyder det fra Lene Dybdal, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Holstebro Kommune, i et interview med DGI Vestjylland.

Bevæg Dig For Livet-aftalen mellem Holstebro Kommune, DIF og DGI udløber ved dette års udgang. Står det til Lene Dybdal, så skal det tætte samarbejde fortsætte i den kommende byrådsperiode, hvor hun for anden periode i træk indtager formandsposten i udvalget.

”Jeg er spændt på, hvordan vi får bragt al den viden og erfaring videre. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fortsætter som visionskommune. Det har gjort, at jeg har fået et stærkt samarbejde på tværs af byrådet og de andre udvalg, fordi det er en fælles opgave. Det er ikke kun en kultur-og fritidsopgave, det er Holstebro Kommunes opgave.”

”Det samarbejde og den nærhed der er blevet mellem DIF og DGI, den gavner også os i kommunen.”

Stort fokus på faciliteter og udvikling

Det er ikke kun et tæt samarbejde mellem foreningsliv, DIF, DGI og kommunen som står højt på Lene Dybdals ønskeseddel for den kommende periode. Det gør også faciliteterne, hvor foreningslivet udfolder sig. Om visionen for idræts-og foreningslivet i Holstebro Kommune udtaler hun:

”Visionen er at få en kommune, hvor vores idræts- og fritidsfaciliteter er så opdaterede og udviklede, at vi får flest muligt til at benytte dem og at flest mulige foreninger bliver glade for at tilbyde idræt i vores kommune.”

I samme omgang ønsker hun, at kommunens tilskudsmodel får et eftersyn. Her er hendes drøm, at tilskud skal gøres nemmere, og at modellen giver lyst og energi til at lave mere aktivitet for både faciliteterne og foreningerne.

Kommunen og foreninger kan sammen hjælpe udsatte børn og unge

”Er der noget foreningslivet kan, så er det at være inkluderende”

Lene Dybdal, udvalgsformand i Kultur- og Fritidsudvalget i Holstebro Kommune.

Foreningslivet er for udvalgsformanden ikke kun faciliteter og tilskud.

Lene Dybdal ser et kæmpe potentiale hos foreningerne i Holstebro Kommune, og tiltroen til dem er stor. Hun ser nemlig muligheder i, at kommunen og foreningerne arbejder tæt sammen for at løfte nogle af de børn og unge, som kan have svært ved at finde sig til rette i skolen.

”Børn og unge med udfordringer føler sig ofte forkerte eller udenfor i skolesammenhæng, men når man så kommer til fodbold eller badminton i en forening med ledere der kan rumme en, så er man pludselig på lige fod med nogen, og man kan noget, og man er måske endda rigtig god til det. Så det er vigtigt at vi får nogle gode snakke om hvordan kommunen og foreningen kan hjælpe hinanden.”

Første mødet i Kultur- og Fritidsudvalget blev afholdt 31. januar. Næste møde i udvalget finder sted 21. marts.