Unge I Front på Nr. Felding Skole

Viceleder Rikke Hedegaard Rask fra Nr. Felding Skole og Børnehus.

Unge I Front i mange år

Skolen har i flere år tilbudt Unge I Front som valgfag til deres 7. klasser, men da kravene til valgfag blev ændret, måtte de tænke nyt.

Skolen valgte derfor, at få klædt deres eget personale på, med et dagskursus afholdt af DGI, så de selv kunne stå for undervisningen, der nu blev en emneuge, som eleverne i 7. klasse kunne vælge, hvilket alle gjorde.

En emneuge der kommer mere i dybden med teori og praksis, og eleverne udviklede sig tydeligt i løbet af ugen, som afsluttes med, at de laver aktiviteter et par timer for nogle yngre elever. Et vigtigt samarbejde og fællesskab på tværs af klasserne.

Hvorfor tilbydes eleverne i 7. klasse kurset ”Unge I Front”?

Skolen er en landsbyordning og er en stor del af lokalsamfundet, hvor man er afhængige af hinanden. Unge I Front eleverne bruges i Forenings SFO, hvor børnene går i SFO og til foreningsaktivitet på samme tid. Børnehaven har en dag om ugen også foreningsaktiviteter. Her er det 7. klasses elever, som står for aktiviteterne, og det pædagogiske personale har tilsyn og giver sparring. SFO børnene kan prøve et par forskellige aktiviteter i kortere tid og ikke først efter SFO-tiden. Størstedelen af SFO børnene prøver én eller flere aktiviteter på et skoleår.

Unge I Front eleverne får et stort ansvar og vokser med opgaven ved at stå for aktiviteter for de yngre børn. Det er noget, som er med til at gøre dem klar til livet uden for skolen.

Eget personale står for undervisningen i emneugen med ”Unge I Front”

DGI dagskurset giver indsigt og viden både med teori og praksis, så personalet bliver klædt på til selv at stå for undervisningen.

Ved selv at stå for undervisningen, har personalet en finger med i spillet, og det er nemmere at følge op og sparre med eleverne. Derudover giver det et godt samarbejde på tværs af personalegruppen.

Personalet har gennem emneugen Unge I Front set en stor udvikling med eleverne, og de tog virkelig ansvar for de yngre elever, da de lavede aktiviteter med dem.

Nr. Felding Skole og Børnehus har som organisation fokus på at styrke børnefællesskabet på tværs af aldre og glæden ved fritidsaktiviteternes kerneværdier.   

Rikke Hedegaard Rask udtaler til sidst: ”Ærgerligt at der ikke er flere, der pt har forenings SFO. Vi kan se kæmpe værdi i at samarbejde med DGI og byens unge. Vi er alle med til at skabe grundlaget for aktive medborger i fremtiden i foreningslivet”