Ungledere styrker lokalsamfundet

13 elever i 7. og 8. klasse på Tangsø Skole er ved at uddanne sig til ungledere på DGI’s Unglederuddannelse, Unge i Front. Som en del af uddannelsen har eleverne aktiveret både børn, unge og ældre i lokalområdet, og det har haft en god effekt på alle generationer.

På Tangsø Skole har eleverne i 7. og 8. klasse, som et valgfag, kunnet uddanne sig til Ungleder og dermed fungere som unge trænere i foreningslivet. Gennem hele forløbet har der været et tæt samarbejde mellem Tangsø skole og DGI Vestjylland.

Skoleleder på Tangsø Skole Inge Thostrup Nørgaard Møller, glæder sig over forløbets succes. Da hun for cirka et år siden besluttede at tilbyde sine elever uddannelsen, havde hun ikke forestillet sig, hvilken positiv effekt det ville have på eleverne.

Vi har i den grad fået bekræftet, at det er et knaldhamrende godt koncept og en god uddannelse for de unge mennesker

Inge Thostrup Nørgaard Møller, Skoleleder Tangsø Skole

”Eleverne er vokset gennem hele forløbet, og de er gået til alle opgaver med stor indlevelse, engagement og ansvar. Vi har Ungledere, der nu står foran hele skolen og holder oplæg, og vi har Ungledere, der tager hånd om ting på en mere ansvarsfuld måde end tidligere, så vi har i den grad fået bekræftet, at det er et knaldhamrende godt koncept og en god uddannelse for de unge mennesker, ” siger Inge Thostrup Nørgaard Møller.

Til gavn for lokalsamfundet

Det er ikke kun eleverne i 7.og 8. klasse, der har fået en god uddannelse med i bagagen, hele lokalsamfundet har også kunnet mærke en effekt. Som en del af uddannelsen har eleverne nemlig arbejdet med både førskolebørn, børn i indskolingen, børn og unge i foreningsregi samt ældre på plejehjemmet.

”Vi har helt bevidst valgt, at eleverne skulle arbejde med forskellige aldersgrupper. Det har været godt for dem at prøve nogle ting af og lære at korrigere undervejs, og at de kan vise, at de kan tage et ansvar på sig uanset hvilken gruppe af mennesker, de arbejder med, og så er der jo også en læring i at prøve at arbejde med hele aldersspektret, ” fortæller Inge Thostrup Nørgaard Møller.

Og der kan være meget læring for eleverne, når de eksempelvis skal lære at kommunikere med børn og få fortalt reglerne for en leg på en måde, børnene kan forstå.

Ønsker I et Ungleder-forløb?

 

Kontakt Udviklingskonsulent Ida Liebach Rasmussen på Ida.liebach.rasmussen@dgi.dk eller læs mere her:

Unglederuddannelsen

Skoleforløb

Foreningsforløb

Generationer mødes på plejehjemmet

Som en del af uddannelsen har eleverne også været forbi det lokale plejehjem, hvor de skulle lave aktiviteter for syv af plejehjemmets beboere. Det var en udfordring for de unge Ungleder-aspiranter at planlægge sådan en dag, og der måtte også improviseres lidt undervejs.

”Det er udfordrende, for vi ved ikke, hvordan de ældre reagerer på det, vi kommer med, og om de har lyst til at være med. Samtidig er vi også dobbelt så mange, som de er, så det har været lidt svært at planlægge, men det er rigtig sjovt at prøve, ” fortæller Emilie Stovby og Marie Olesen fra 8.klasse.

Den første aktivitet foregik siddende i en rundkreds. Her havde to af eleverne planlagt forskellige gymnastiske øvelser, og der blev både strækket ben og rystet arme, og begge aldersgrupper var udfordret, da de skulle strække armene bagud, og se om de kunne samle fingrene på ryggen. Men der var smil og grin, og begge aldersgrupper hyggede sig i hinandens selskab.

Det er udfordrende, for vi ved ikke, hvordan de ældre reagerer på det, vi kommer med, og om de har lyst til at være med. Men det er rigtig sjovt at prøve

Emilie Stovby og Marie Olesen fra 8.klasse

”Man kan se i deres ansigter, de nyder det, og det giver dem nogle input og noget frisk energi at være sammen med de unge mennesker, ” siger Enna Ringgaard, Aktivitetsleder på Bækmarksbro Pleje- og Daghjem, om de ældre, der deltog.

Lærer en masse

Ida Liebach, Udviklingskonsulent i DGI Vestjylland og tovholder på uddannelsen var forbi plejehjemmet og havde mange rosende ord med til eleverne.

”Det er dejligt at se, eleverne blander sig mellem de ældre i rundkredsen, og eleverne er meget opmærksomme og hjælpsomme. De er meget selvkørende, og de står for dagen helt selv – uden lærerhjælp. Til gengæld kan jeg forstå, at eleven, der havde planen for i dag er blevet syg, så de andre elever har været nødt til at tænke alternative aktiviteter, men det er jo også en god erfaring for de unge at få, ” siger Ida Liebach.

Efter gymnastikken skulle der nemlig have været flere aktiviteter, men på grund af sygdom måtte eleverne ændre på planerne og satte sig for at spille spil med de ældre.

”Vi har også haft fokus på, at det skulle være en social dag med de ældre, og det er hyggeligt at sidde og snakke og høre de ældre fortælle om deres liv, mens vi spiller spil. Det er sjovt at prøve, også når vi har arbejdet med børn, og finde ud af, hvad de forskellige aldersgrupper kan og ikke kan, ” fortæller Jeanette Hedegaard.

Jeanette går i 7. klasse og er frivillig hjælper på et gymnastikhold i fritiden, og hun har netop taget uddannelsen for at få mere viden om, hvordan man skal være som træner.

Eleverne glæder sig til at kunne tilføje uddannelsen til deres CV

Inge Thostrup Nørgaard Møller, Skoleleder, Tangsø Skole

Pynter på CV’et

Inden længe skal de 13 elever modtage beviserne på, at de har gennemført uddannelsen og kan kalde sig Ungledere.

”Eleverne glæder sig til at kunne tilføje uddannelsen til deres CV, og det har været vigtigt for dem at få beviset elektronisk. Samtidig har vi også tilkøbt førstehjælp og idrætsskadekurset, så eleverne har fået stort udbytte til gavn for dem i fremtiden, ” siger Inge Thostrup Nørgaard Møller.

Tangsø Skole er i kontakt med Tangsø Forenede Sportsklubber omkring et samarbejde. Skolen ønsker at kunne udbyde uddannelsen igen i samarbejde med den lokale forening, da uddannelsen og de unge trænere ikke kun er en vinding for skolen, men også foreningslivet og lokalsamfundet i det hele taget.

Unglederuddannelsen

er for 13-17-årige. På uddannelsen lærer de unge blandt andet om børns motoriske- og sociale udvikling, træningsopbygning og hvilke forventninger og krav der stilles til dem som instruktør/træner.

Læs mere her