Vestjysk friskole og børnehus har bevægelse på dagsordenen

For Stadil-Vedersø Friskole og Børnehus er idræt, leg og bevægelse en naturlig del af hverdagen. De har i forbindelse med deres DGI certificering udarbejdet en bevægelsespolitik, og denne er netop blevet evalueret og revideret til deres re-certificering som DGI skole og børnehave.

Stadil-Vedersø Friskole og Børnehus har en vision. En vision om en hverdag fuld af målrettet bevægelse for institutionens børn, elever og ansatte. Et arbejde de satte nye standarter for sidste år, da de gennemgik et udviklingsforløb og blev DGI-certificeret friskole og børnehus. I år er det blevet tid til re-certificering og tid til at videreudvikle på erfaringerne fra det forgangne år blandt andet via deres bevægelsespolitik.

Fysisk aktivitet fremmer læring

De ansatte er glade for det store fokus på idræt, leg og bevægelse. Lærerne og pædagogerne sparrer og videndeler omkring aktiviteter, som blandt andet bidrager til kognitiv udvikling af hjernen.

Det giver eleverne energi og glæde, når vi bevæger os i undervisningen. Eleverne vil det gerne og er gode til spørge, om det ikke er tid til bevægelse

Skoleleder Zander Koch

Zander Koch fortæller, at også børn og forældre sætter pris på mere bevægelse i hverdagen, og at børnene gerne vil lege gemmeleg, bulldog, flagleg og andre lege, hvor de lærer noget, mens de har det sjovt.

De ansatte videndeler og udvikler sig

Som DGI skole og børnehave skal man hvert år re-certificeres. En del af processen for de ansatte er at kigge tilbage på det første år, og hvad der har været af udfordringer og succeser. Samtidig bygger de oven på certificeringen.

DGI Vestjyllands Børne- og Ungekonsulent Charlotte Egede Frost har samarbejdet med de ansatte på Stadil-Vedersø Skole og Børnehus om certificeringen. Hun roser dem for at være dygtige til at videndele.

Det er vigtigt at kunne sætte ord på ”hvorfor” - hvorfor laver I den leg? Det har vi arbejdet meget med, og de har virkelig rykket sig

Børne- og Ungekonsulent Charlotte Egede Frost

”De ansatte har en fælles forståelse og forventning om, at bevægelse er en naturlig del af hverdagen. Men det er også vigtigt at kunne sætte ord på ”hvorfor” - hvorfor laver I den leg? Det har vi arbejdet meget med, og de har virkelig rykket sig”, siger Charlotte Egede Frost.

Bevægelse i hverdagen er en succes

Selvom friskole og børnehus bor under samme tag og er grundlæggende enige om, der skal være meget bevægelse i hverdagen, så praktiserer de bevægelsespolitikken forskelligt af hensyn til børnenes aldre, læreplanstemaer og skoleplaner.

For børnene i Børnehuset er leg og bevægelse et middel til at styrke de forskellige kompetencer ifølge læreplanstemaerne. Fokus for friskolens elever er primært at højne det faglige og sociale niveau via kroppen, hvor bevægelse medvirker til at styrke sammenholdet, øge kreativiteten, skabe glæde og øget trivsel og ikke mindst styrke koncentrationsevnen og motivationen for nye udfordringer og læring.

Skoleleder Zander Koch mener, at deres Bevægelsespolitik fungerer godt for både voksne og børn, og han oplever dagligt, at den er en succes.

Vi oplever, at eleverne er nærværende og gode til at få hinanden med i aktiviteterne, og når vi rammer plet med integreringen af bevægelse og faglighed, oplever man i den grad glæden ved jobbet

Skoleleder Zander Koch

”Jo mere eleverne engagerer sig i deres skoledag, jo bedre bliver resultatet. Vi oplever, at eleverne er nærværende og gode til at få hinanden med i aktiviteterne, og når vi rammer plet med integreringen af bevægelse og faglighed, oplever man i den grad glæden ved jobbet,” slutter Zander Koch af.

Vil du vide mere

om hvordan I kan blive en DGI-certificeret institution?

Kontakt Børn-og Ungekonsulent Charlotte Egede Frost eller læs mere her.