Forenings-SFO

Forenings-SFO skaber et stærkt lokalsamfund med unge frivillige ledere og masser af bevægelse til børn i en ramme, der gavner forældre, børn, forening og skole.

Forestil dig et lokalsamfund, hvor der er masser af frivillige hænder. Et sted hvor foreningslivet blomstrer og hvor masser af bevægelse er en naturlig del af børnenes hverdag.

Forestil dig samtidig en skole, hvor SFO'en er centrum for ikke kun børns leg og læring, men også udviklingen af dygtige, unge ledere til fremtidens idrætsforeninger og samfund.

Alt det kan forenings-SFO bidrage til.

Forenings-SFO - en praktisk løsning på et komplekst problem

Frivilligheden er under pres, fritidsaktiviteter er et logistisk puslespil for forældre, og børnene bevæger sig ikke nok - lyder det bekendt?

En forenings-SFO kan være en stor del af løsningen.

Forenings-SFO er et samarbejde mellem skole og forening(er). Her kombineres foreningens aktiviteter med skolens SFO for at styrke lokalsamfundet gennem mere aktivitet til børnene og flere frivillige til foreningen.

Unge mennesker fra skolen uddannes til at være trænerspirer - en del af DGI's Unge i Front. Her lærer de at stå i spidsen og være ledere - noget som gavner dem resten af livet. Det er nemlig de unge, som i forenings-SFO'en arrangerer og afvikler aktiviteter med støtte fra pædagogisk personale.

Foreningens aktiviteter kombineres med forenings-SFO'en, så børnene nemt kan gå til deres idræt - uden at forældrene skal bekymre sig om at hente og bringe flere gange om dagen.

Børn uden kendskab til idræt får gennem forenings-SFO'en mulighed for at udforske dem selv og idrætter. På den måde aktiveres børn, som ikke deltager i traditionelle idrætstilbud.

Unge i Front-trænerspireruddannelse

I spidsen for aktiviteterne står unge mennesker - ofte 7.-8. klasse. Sammen med DGI, foreningen og skolen uddannes de til at lede og afvikle idrætsaktiviteterne i forenings-SFO'en. Kurset tager 20-30 timer og er fleksibelt, så det kan tilpasses konteksten.

Jobbet kan være lønnet, og er en god måde at blive introduceret til voksenlivet - her i trygge, kendte rammer med idrætsaktiviteter man brænder for.

Samtidig skabes der flere frivillige hænder til foreningerne. De unge melder sig nemlig hurtigt på banen, når et hold mangler en træner, eller et event mangler hjælpere.