Foreningsforløb

Unglederuddannelsen Unge i Front kan tages som en del af et foreningsforløb.

Unglederuddannelsen er en fordel for foreningerne, fordi vi får fat i nogle elever / kommende foreningsmedlemmer, som nok ikke ville have fundet deres vej ned i foreningen. Vi uddanner unge til trænere, som foreningerne har brug for – flere hænder, flere frivillige. Vi skaber fokus på foreningslivet.

Foreningens forpligtelser

DGI Vestjylland fastlægger i samarbejde med foreningen datoer for undervisning, foreningspraktik og eventuelle arrangementer, således der ikke opstår sammenstød med foreningens andre arrangementer m.v.

I som forening er ansvarlig for at stille teorilokale, hal/gymnastiksal samt tavle/whiteboard til rådighed ved hver undervisningsgang. Foreningen bidrager desuden med en kontaktperson, der bakker op og engagerer sig i forløbet.

DGI's forpligtelser

DGI Vestjylland er ansvarlig for undervisningen på Unglederuddannelsen. Det er instruktøren på den pågældende Unglederuddannelse, der afgør, om eleven kan modtage sit kursusbevis.

Instruktørerne på Unglederuddannelsen er kompetente unge mennesker. Vi lægger stor vægt på, at instruktørerne blot er nogle få år ældre end deltagerne på Unglederuddannelsen. På den måde skabes der hurtigt et særligt bånd mellem instruktører og deltagere, da instruktørerne godt kan huske, hvordan det er at være i deltagernes alder, mens deltagerne ser op til instruktørerne på en anden måde, end hvis det var deres sædvanlige lærer eller træner, der underviser.  Flere af instruktørerne er i gang med en videregående uddannelse, og flere af dem har også taget Unglederuddannelsen og kender derfor forløbet ”på egen krop”.

Forløb med to moduler

Unglederuddannelsens foreningsforløb afvikles i weekender eller skoleferier, inkl. overnatning. Her tilbyder vi to moduler, hvor Modul 1 er adgangsgivende for at kunne deltage på Modul 2.