Skoleforløb

Styrk samarbejdet mellem skole og forening - gør den åbne skole til en realitet. Forløbet kan tilpasses den enkelte skoles behov og muligheder.

Unglederuddannelsen Unge i Front kan tages som en del af et skoleforløb. Unglederuddannelsen er en fordel for skolerne, fordi det understøtter den åbne skole. På den måde får skolerne et samarbejde med foreningerne, ligeledes får de uddannet de unge til at kunne agere som legepatrulje, være medvirkende ved planlægningen samt afviklingen af skolernes motionsdag mv. Skolerne sparer ligeledes lærertimer på de pågældende undervisningsdage – om det er en emneuge eller et valgfag.

Skolens forpligtelser

DGI Vestjylland fastlægger i samarbejde med skolen datoer for undervisning, foreningspraktik og eventuelle arrangementer, således der ikke opstår sammenstød med emneuger, brobygning, projektuger m.v.

I som skole er ansvarlig for at stille teorilokale, hal/gymnastiksal samt tavle/whiteboard til rådighed ved hver undervisningsgang. Skolen bidrager desuden med en kontaktperson, der bakker op og engagerer sig i forløbet.

DGI's forpligtelser

DGI Vestjylland er ansvarlig for undervisningen på Unglederuddannelsen samt at indgå aftaler med de lokale foreninger omkring foreningspraktikken. Det er instruktøren på den pågældende Unglederuddannelse, der afgør, om eleven kan modtage sit kursusbevis.

Instruktørerne på Unglederuddannelsen er kompetente unge mennesker. Vi lægger stor vægt på, at instruktørerne blot er nogle få år ældre end deltagerne på Unglederuddannelsen. På den måde skabes der hurtigt et særligt bånd mellem instruktører og deltagere, da instruktørerne godt kan huske, hvordan det er at være i deltagernes alder, mens deltagerne ser op til instruktørerne på en anden måde, end hvis det var deres sædvanlige lærer eller træner, der underviser.  Flere af instruktørerne er i gang med en videregående uddannelse, og flere af dem har også taget Unglederuddannelsen og kender derfor forløbet ”på egen krop”.

Vi tilbyder lige nu tre pakkeløsninger for Modul 1, men er åbne for muligheder, der passer ind til netop din skole.

Hvad indeholder Modul 1:

FORENINGSLIV: Den unge lærer, hvordan en forening fungerer, og hvilken betydning de frivillige i foreningen har i samfundet. Ydermere lærer den unge at kommunikere og samarbejde med bl.a. bestyrelse og trænere i klubben.

UNDERVISNING I IDRÆT FOR BØRN: Der læres om den unges rolle i forhold til børn og andre unge, børns sociale og motoriske udvikling. Den unge lærer om trænerrollen – om undervisningsprincipper, træningsplanlægning samt at tænke ud ad boksen og spiludvikle. Ydermere læres om forventninger og krav til ham/hende som træner/instruktør.

PROJEKTDEL: Under uddannelsen planlægger og gennemfører de unge en foreningspraktik, hvor hver enkelt sammen med en kontaktperson (træner) skal undervise børn i idræt i en forening. Desuden får de unge en opgave om i fællesskab, at idéudvikle, igangsætte og afholde deres egen event.