Børn og unges lige adgang til foreningslivet

Børn og unge skal have lige adgang til foreningslivet. Kom med din idé til, hvordan DGI Vestjylland kan gøre en forskel.

DGI afsætter 70 millioner kroner over fem år til at forbedre børn og unges adgang til foreningslivet.

At lære børn og unge at dyrke idræt og være en del af et foreningsfællesskab er en kerneopgave for DGI. Samtidig er det et godt supplement til DGI's fælles vision med DIF om Bevæg dig for livet, hvor vi har stort fokus på unge og voksne motionister.

Gør en forskel i Vestjylland

I DGI Vestjylland får vi del i nogle af de økonomiske midler til at gøre en forskel for, at så mange børn som muligt oplever at være en del af gode fællesskaber i idrætslivet.

Vi arbejder derfor med flere ideer til, hvad vi kan gøre, og vi vil gerne have vestjydernes input og ideer til, hvad pengene skal bruges til.

Så har du et godt forslag til, hvad vi kan gøre for at så mange børn og unge som mulig lærer at dyrke idræt, får nogle gode idrætsoplevelser og bliver en del af et kernefællesskab?

Så kontakt DGI Vestjyllands direktør Henrik Louring.