DGI Vestjyllands Historiske Arkiv

Arkivet har til formål at være en del af den kultur- og lokalhistorie, der kan videreføres til såvel nutiden som eftertiden.

Det er Arkivudvalgets opgave at indsamle, registrere og sikre opbevaring af historisk materiale, som kan afspejle DGI Vestjyllands (tidligere Ringkøbing Amts Gymnastik – og Ungdomsforening) og de tre egnsforeninger: Ringkøbing-Skjernegnen (tidligere Ringkøbingegnen og Skjernegnen), Holstebroegnen og Lemvigegnens Ungdomsforenings virke.

Arkivet er placeret hos DGI Vestjylland, Tingvej 5, 6990 Ulfborg.

Du kan søge i arkivet ved at klikke her: www.arkiv.dk/dgivestjylland

Aflevering af materialer til Arkivet

Det er DGI Vestjylland og egnsforeningernes arkiv.

Vi har ikke samlet materialer fra DGI Vestjyllands medlemsforeninger. Her henviser vi til de lokalhistoriske arkiver i den kommune, hvor foreningen er hjemmehørende. Dog er vi interesserede i, at historisk materiale fra DGI Vestjyllands område bevares, så hvis en forening mangler et sted at opbevare materialer med skønnet historisk værdi, vil udvalget gerne kontaktes og være behjælpelig med at finde en løsning. Det kan f.eks. være i forbindelse med, at en forening opløses, eller der sker en sammenlægning med andre foreninger.

Udvalget forbeholder sig ret til at sortere i materialet og vurdere, om det vedrører DGI Vestjylland, og om det har historisk interesse.

Det kan være svært at vide, hvad der kan have interesse om 100 år, og derfor er det bedre at spørge Arkivudvalget en gang for meget end en gang for lidt. Tænk på, at selv om materialerne ikke har betydning for dig, så kan det være af værdi for arkivets samlinger og dermed til glæde for andre. Det må også gerne være nyere materialer. De bliver også gamle engang.