Institutionsidræt

Børn skal kunne lege og bevæge sig overalt, hvor de færdes. Få redskaberne til mere idræt, leg og bevægelse i hverdagen.

Børn skal bevæges både i det strukturerede skole- og institutionsliv, i det organiserede foreningsliv og ikke mindst i det private liv sammen med familie, venner eller alene. Derfor skal voksne skabe forskellige rum og rammer for at få børn i bevægelse.

Begejstrede børn bøvler bedst

Ved DGI Vestjylland arbejder Børne- og ungekonsulent Charlotte Egede Frost sammen med både børnehaver, vuggestuer, dagplejere, SFO og skoler. Her er fokus netop på at få mere idræt, leg og bevægelse ind i hverdagen.

”Lyst, begejstring og motivation er de drivende kræfter, når legen slippes fri. Begejstring er en forudsætning for at lære. Det gælder i leg som i andre forhold i livet. Er begejstring og motivation til stede, er det lettere at klare de udfordringer, som livet bringer. Man lærer bedst, når man selv vil, når man involveres, og når man gør sig umage. Begejstrede børn bøvler bare bedst, ” siger Børne og ungekonsulent Charlotte Egede Frost.

Hvorfor er det en god idé at blive DGI certificeret?

Som DGI certificeret institution skærper I jeres profil med idræt, leg og bevægelse. I får inspiration og konkrete værktøjer, der er med til at sikre fysisk aktivitet i hverdagen, hvilket gavner børnenes hverdag både i institutionen, sammen med familien, i fritiden og eventuelt foreningsliv.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte institution og arbejder ud fra deres faciliteter, rammer og behov. Vi kommer ikke bare med et færdigt produkt, som skal trækkes ned over hovedet på dem. Vi kan tilpasse forløbet institutionens behov og ønsker.

Børn og Ungekonsulent Charlotte Egede Frost

Under forløbet prøver institutionens børn og personale tingene af og arbejder med teorien i praksis.

”Vi gør det, vi siger – når vi siger, vi arbejder med sanserne, så arbejder vi med sanserne gennem forskellige lege og øvelser. De får prøvet tingene i praksis, og det er meget nemmere at tage med hjem, når man har prøvet det på egen krop,” siger Børne og ungekonsulent Charlotte Egede Frost

Hvad siger DGI certificerede institutioner om certificeringsforløbet:

”I personalegruppen er vi blevet bedre rollemodeller, der tør gå forrest i både sjov og alvor. Vi har også fået en større viden og bevidsthed om vigtigheden af idræt, leg og bevægelse som arbejdsredskab til at tilgodese hele barnets udvikling. ” Børnehaven Mariehønen i Astrup ved Skjern

”Vi har fået øje på, hvor enkelt det kan være at koble bevægelse på i forvejen kendte aktiviteter. Derudover har vi alle fået et større fællesskab og samarbejde på tværs af stuerne – både hos børn og voksne. ” Børnehaven Mariehønen i Astrup ved Skjern

I forløbet med Charlotte har vi fået en større bevidsthed om at bruge arenaer anderledes. Det kræver ikke altid en gymnastiksal, men kan sagtens skabe et godt trygt rum på stuen at udfordre bevægelser i.

Børnehaven Solstrålen i Videbæk

”Vi oplever mange positive tilbagemeldinger fra forældre, ansatte og lokalsamfund, der anerkender vores valg af profil. ” Børnehaven Solstrålen i Videbæk

”Vi har nu en større bevidsthed om, hvor vigtig bevægelse er, og hvordan man med sanser kan udvikle lege. Hold da op en forskel det har gjort for børnene at få mere idræt, leg og bevægelse ind i hverdagen. ” Børnehaven Solstrålen i Videbæk

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om, hvordan I bliver DGI certificeret, kontakt Børne- og ungekonsulent Charlotte Egede Frost.

Inspirationsforløb

Børne- og ungekonsulent Charlotte Egede Frost arbejder både med forløb over en længere periode, men kommer også gerne ud i forbindelse med forældremøder, temadage og –uger og lignende. Hun har blandt andet været med, da Aadum skole i samarbejde med Aadum I & U holdt Aktivitetsdag og da Den Kristne Friskole i Holstebro holdt emneuge.