Træningsmiljøer - trivsel og fællesskab på dit hold

Træningsmiljøer er et vejledningsforløb for trænere, der ønsker at sætte rammen for det gode træningsmiljø, der motiverer udøvere til at komme igen og igen.

Alle børn skal have mulighed for at opleve bevægelsesglæde gennem idrætsaktiviteter. Som træner har du stor betydning for, at børn og unge har gode oplevelser med at dyrke idræt.

Med vejledningsforløbet Trænermiljøer sættes der fokus på din trænerrolle, og hvordan du medvirker til øget trivsel, fællesskab og bevægelsesglæde blandt udøverne på dit hold.

Du får konkrete redskaber og bedre forudsætninger for at skabe et positivt træningsmiljø, og forløbet vil blandt andet omhandle:

  • Træneren som rollemodel
  • Trænerens relation til udøvere
  • Rammesætning af kulturen og det sociale miljø på holdet
  • Tilrettelæggelse af træning i forhold til udøverne
  • Hjælp til udøvere med særlige forudsætninger og behov
  • Anerkendelse af udøverne
  • Tydelig kommunikation herunder kropssprog
  • Succesoplevelser og fællesskab > < mistrivsel og mobning

Det er ofte små og simple handlinger, der afgør, om udøverne har lyst til at komme igen og igen til træning

Charlotte Egede Frost, Børne- og Ungekonsulent, DGI Vestjylland

Fokus i vejledningsforløbet tilpasses ønsker og behov. Der kan gives vejledning til max. 3 trænere pr. hold. Vejleder Charlotte Egede Frost møder til 3 træninger og kommer med konkrete redskaber, forslag og gode råd før, under og efter træningerne.

Fakta

Undersøgelser viser, at i 2013 oplevede hvert 4. barn at blive drillet, mobbet eller holdt uden for – i 2017 var det hvert 6. barn.