Sådan opretter I en forening

Med et vedtægtsforslag i hånden er næste skridt at invitere til stiftende generalforsamling.

Når vedtægterne er udformet, diskuteret og grundigt gennemarbejdet, for eksempel med hjælp fra DGI's vedtægtsgenerator, skal de vedtages på en stiftende generalforsamling. Her vælger I også jeres bestyrelse, der skal stå for den daglige ledelse af foreningen.

Indkaldelsen til den stiftende generalforsamling

  • Skal henvise til et sted, for eksempel en hjemmeside, hvor interesserede kan se et forslag til vedtægter.
  • Skal være tilgængelig på steder for eksempel i de lokale og sociale medier, hvor personer, som har interesse i den kommende forening, ser den. Det kan være en kreds af interesserede, personer fra lokalsamfundet, kommende medlemmer, forældre og andre, der finder det interessant at deltage i stiftelsen af foreningen.

Minimumsdagsorden til stiftende generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Registrering af fremmødte
  4. Valg af stemmetællere
  5. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter
  6. Valg ifølge vedtægterne
  7. Eventuelt

Når den stiftende generalforsamling er gennemført, er foreningen dannet. Næste skridt er at igangsætte aktiviteter, der selvfølgelig ligger op ad foreningens formål, som beskrevet i vedtægterne.

Læs mere: Den nye bestyrelses arbejde

Hjælp fra DGI

DGI står klar til at hjælpe jer i gang som forening. I er derfor velkomne til at kontakte en af DGI’s foreningskonsulenter. I første omgang er rådgivningen gratis. Kontakt foreningskonsulenten i den landsdelsforening, der dækker den kommune, hvor jeres nye forening hører hjemme.

Ønsker I yderligere hjælp, kan I søge optagelse i den landsdelsforening, hvor jeres forening hører hjemme.

Der er 14 landsdelsforeninger i DGI. Deres vedtægter og kontingent kan variere.

Få et overblik over landsdelsforeningerne her.