Brug tal og data til at udvikle din forening

Tal og data kan øge bestyrelsens viden om foreningens medlemmer, borgere og lokalsamfund.

  • Hvor mange medlemmer er I i din forening?
  • Er I flere eller færre, end I var sidste år ved samme tid eller for tre år siden?
  • Hvilke aldersgrupper fylder mest i jeres forening?
  • Hvor mange instruktører, trænere og bestyrelsesmedlemmer er I?

Den slags spørgsmål kan de fleste rutinerede bestyrelsesmedlemmer svare på. Men er du ny i bestyrelsen, er den slags sikkert ikke paratviden. Uanset erfaring kan indsigt i relevante tal og data gøre jeres forening bedre. Start for eksempel med foreningens medlemstal.

Centralt Foreningsregister og DGI’s medlemstal

Foreningens årlige medlemsopgørelse til idrætsorganisationernes fælles portal CFR (Centralt Foreningsregister) kan måske gøre dig klogere. Det kan være både sjov og nyttig viden – ikke mindst, hvis I som forening vil sætte ny udvikling i søen, få nye grupper med osv.

I CFR kan du tjekke foreningens medlemsindberetninger tilbage til 2012. Du kan også se alle foreningers medlemstal, opdeling i aldersgrupper m.v. CFR kræver et log in med et foreningsnummer og -nøgle.

dgi.dk/medlemstal kan du tjekke medlemstal uden at bruge log in. De seneste tal offentliggøres hvert år i starten af april.

Foreningsrapport

DGI kan også generere en foreningsrapport for din forening. Rapporten giver et hurtigt indblik i foreningen med hhv.

  • Medlemspotentiale, dvs. medlemstal sammenholdt med tal for kommunen
  • Udvikling i jeres medlemstal over tid
  • Udvikling i medlemstal pr. aktivitet/idræt

DGI-foreninger bestiller rapporten ved at kontakte foreningskonsulenten i jeres landsdelsforening.

Statistikbanken

Er I talnørder, der søger endnu flere informationer, så kan i hente megen god viden i Statistikbanken hos Danmarks Statistik.

Input fra medlemmerne

Er I en stor forening, kan det være en idé at ty til en spørgeskemaundersøgelse, hvis I vil samle viden mere systematisk end den viden, I kan indhente gennem den daglige kontakt for eksempel med jeres medlemmer. Der findes flere digitale løsninger. Mere om evaluering og spørgeskemaer her.