Trello: Opgaveoverblik, opgavebeskrivelse og organisering

Har din forening brug for at få og fastholde overblik over foreningens opgaver, så kan DGI’s opgavemodel i Trello være en løsning.

Trello er et engelsksproget, digitalt værktøj, der bruges rundt i verden af over 4,6 millioner brugere til at organisere projekter, arrangementer og personlige opgaver.

Med afsæt i Trellos opgavemodel har DGI IT udarbejdet et dansk bud på en opgavemodel, som er egnet til at skabe og fastholde overblik over foreningens opgaver. I vores version er der mulighed for at få et overblik, beskrive, organisere og bemande opgaver, som er typiske for flertallet af foreninger. I forbindelse med foreningens drift kunne det for eksempel være:

  • Indhentning af børneattester
  • Booking af faciliteter
  • Trænerkontrakter og godtgørelser
  • Opdatering af hjemmeside
  • og meget mere.

I forbindelse med typiske arrangementer hen over foreningsåret kunne det være:

  • Generalforsamling
  • Sæsonstart
  • Juleafslutning
  • Klubmesterskab
  • og meget mere.

For hver enkelt opgave er der plads til en opgavebeskrivelse og en tjekliste, og det er muligt at vedhæfte vejledninger og uddybende beskrivelser. Der kan angives en deadline, og opgaven kan bemandes af brugere, som er oprettet i Trello.

Kontakt DGI's IT-rådgiver, Tina Samsø Udholm, hvis du vil vide mere om Trello og brugen af systemet.

Trello-trappe.png