Evaluering og spørgeskemaer

Få større indsigt i medlemmernes ønsker og behov med spørgeskemaundersøgelser og evalueringer.

Der findes en vifte af digitale løsninger, som kan bruges, når din forening vil undersøge tilfredshed, meninger og ønsker hos jeres medlemmer, hos borgere i jeres område eller deltagere i et arrangement eller stævne som foreningen har stået for. Undersøgelserne kan være godt et supplement til den daglige kontakt med medlemmer, borgere eller deltagere.

Her er nogle muligheder:

Klub under Lup er et spørgeskema, som foreninger kan sende til deres medlemmer. Spørgeskemaet er udarbejdet af DGI og testet af foreninger. Det indeholder en fast del med en grundpakke af spørgsmål samt mulighed for tilpasninger og valgfrihed efter foreningens eget ønske. De faste emner er p.t. spørgsmål om frivillige, kommunikation, bestyrelsens arbejde og medlemskab af foreningen – herunder spørgsmål om medlemmernes motivation. Tilpasning og evaluering af de indkomne svar foregår i samarbejde med en konsulent fra DGI.

Players 1st er et elektronisk spørgeskema, der spørger til medlemmernes tilfredshed med forskellige dele af foreningen. Der er spørgsmål om faciliteter, træning, instruktører, bestyrelse mm. Resultaterne bliver præsenteret i et dashboard, der gør det meget overskueligt at se, hvad der er vigtigt for netop jeres medlemmer, hvor der er potentialer til udvikling, og hvor foreningen bare skal fortsætte det gode arbejde. Når I har gennemført et par undersøgelser, kan I se, hvordan jeres indsatser har virket og sammenligne jeres resultater med andre foreninger. 

Players 1st bruges blandt andet af Bevæg dig for livet Kano & kajak. Her kan du se videoer, om hvordan spørgeskemaet ser ud og hvordan resultaterne tolkes. 

Plandisc er et elektronisk årshjul, som også har en indbygget feedback funktion. Det betyder, at du kan oprette en medlems- eller brugerundersøgelse efter for eksempel et stævne. Undersøgelsen kan du sende til alle deltagerne for at få indsamlet deres feedback. Du skaber/designer selv spørgerammen. Se mere om direkte evaluering på plandisc. 

Foreningsrapport: Hos din foreningskonsulent kan I også få en såkaldt foreningsrapport med tal om udviklingen i din forening.

Se mere: Brug tal og data til at udvikle din forening.