Event-håndtering-systemer

Der findes IT-løsninger, som gør styring og håndtering af arrangementer og stævner nemmere.

Der  kan være mange opgaver at holde styr på og koordinere før under og efter en gymnastikopvisning, et badmintonstævne og et loppemarked. Og heldigvis findes digitale løsninger, som kan hjælpe stævne- og turneringsledere, eventkoordinatorer og koncertarrangører i mål med arrangementet. Her er en lille buket:

DGI tilbyder to systemer: Foreningsportalen og Stævneplanner

Vagtplanlægning og opgavestyring 

Ledere, frivillige og hjælpere kan bruge en vagtplansløsning til at kommunikere og hente information om vagter. I kan administrere og planlægge en event og genbruge alle informationer næste gang, I skal arrangere den samme eller lignende events. Systemet giver automatisk notifikationer før en vagt og mulighed for at synkronisere med egen kalender.

Vagtplanlægningsløsninger kan også bruges til opgaver med at påsætte trænere, bemande dommerborde, fordele cafévagter og lignende.

Der er p.t. 2 løsninger, der er egnede til foreninger: Appvagt og Relion.

DGI søger foreninger til at teste vagtplanlægning

  • i Appvagt (fra Holdsport) frem mod sommeren. AppVagt stilles gratis til rådighed for foreninger i testperioden.
  • i Relion, som stilles gratis til rådighed for foreninger i 2021.

Har du brug for at koordinere byfesten med et årshjul, så tjek Plandisc. Og tjek Trello, når du har brug for et digitalt opgaveoverblik.

GoodiePack: Vil du kombinere praktisk information til deltageren i et arrangement og vise evt. sponsorer er GoodiePack en mulighed. GoodiePack er altså en form for digital goodiebag. Men udover at anvende løsningen til events, kan den også anvendes til at fastholde frivillige og medlemmer. 

Joymo: Med Joymo kan du livestreame et arrangement med mulighed for salg til familie og evt. fans. DGI's medlemsforeninger kan frem til den 31. marts 2022 gratis afprøve muligheden. 

Og her kan du se DGI's anbefalinger om fællesskab på digitale platforme ift. Messenger, Zoom og Teams.

Se en oversigt over flere digitale administrationssystemer her