Det digitale foreningshus

Når I vil bruge digitale værktøjer i det daglige arbejde i foreningen, kan valgene sammenlignes med at bygge et hus. Fundamentet skal være på plads, før man bygger huset og garagen. Hent en "byggevejledning" i boksen Tag et digitalt foreningstjek.

Tag et digitalt foreningstjek

Her kan I foretage et digitalt tjek af jeres forening. Det kan give jer et blik for, hvor I med fordel kan udbygge foreningen digitalt. De digitale løsninger kan gøre det mere overkommeligt og interessant at administrere og udvikle jeres forening.

Digitalisering i foreningen - del 1, 2 og 3.

DGI anbefaler, at bestyrelsen i fællesskab gennemgår ét, to eller alle tre trin. Det er dog også muligt, at en person løser opgaven på vegne af foreningen.

Når I har afklaret, på hvilke områder I ønsker at udvikle jeres forening, kan I prioritere og derefter udforme en plan.

Derfor er der for hver af de tre dele mulighed for at planlægge, hvordan I omsætter jeres prioriteringer til virkelighed.

I kan i stedet eller som supplement besvare spørgsmålene i et spørgeskema. Svarene tilgår DGI's IT-folk, som så vil hjælpe jer videre i processen.

Byggevejledningen består af følgende tre dele:

Del 1. Fundamentet er de grundlæggende digitale værktøjer til de daglige administrations- og driftsopgaver i foreningen. Med til et godt digitalt foreningsfundament hører for eksempel

  • at kontaktoplysninger, kalender og årshjul er tilgængelige online
  • at foreningens regnskab håndteres digitalt
  • at medlemmerne kan betale kontingent, tilmelde sig m.v. online.  

Del 2. Huset bygger ovenpå for eksempel i forhold til 

  • at foreningen bliver synlig på flere digitale platforme
  • at bane-, lokalereservation, lån og leje af udstyr kan foregå digitalt 
  • at planlægning af vagter og bemanding ved foreningsarrangementer kan ske digitalt

Del 3. Garagen er en tilbygning eller videreudvikling af foreningens digitale platforme. Det kan for eksempel være

  • at reklamere for foreningen online med Google ad
  • at foreningens billed- og videoarkiv ligger digitalt
  • at livestreame foreningens arrangementer

Tjek også > Guide til digital foreningsadministration