Flygtninge og indvandrere

Her får I tips og værktøjer til, hvordan jeres forening lukker døren op – og holder den åben - for dem, der er uden for foreningslivet.

Få hjælp af DGI Inklusion

Børn af vanskeligt stillede forældre samt voksne flygtninge kan få hjælp til kontingent, hvis foreningen søger puljen ”Foreningsliv for alle”.

Læs mere: Foreningsliv for alle

Der er flest Jensen'er og Hansen'er på medlemslisterne hos de danske idrætsforeninger. Det er nemlig sjældent, at asylansøgere og andre borgere med etnisk minoritetsbaggrund vælger at melde sig ind i en idrætsforening.

Det er en skam, for foreningslivet kunne blive en vigtig brik i integrationen i det danske samfund. 

Jeres forening kan gøre rigtig meget for at tage imod borgere med en etnisk minoritetsbaggrund på en måde, så det bliver en berigelse for alle involverede.

DGI vil gerne hjælpe, men der er heldigvis rigtig meget, I selv kan gøre.

Læs om de mange muligheder herunder.