Udsatte grupper

DGI arbejder for at inkludere og integrere udsatte borgere i landets idrætsforeninger.

Socioøkonomisk udsatte borgere, sårbare børn og ensomme unge - det er nogle af de borgere, som DGI arbejder for at integrere i de danske idrætsforeninger. 

I kan som forening gøre meget for at tage imod de grupper, der er udenfor foreningslivet. Der er heldigvis meget, I selv kan gøre, og DGI vil gerne hjælpe. 

For eksempel kan børn af vanskeligt stillede forældre få hjælp til kontingent og klubtøj, hvis foreningen søger puljen ”Foreningsliv for alle”.

Find ud af, hvordan jeres forening får taget hul på den vigtige inklusion - læs mere herunder.