Unge

I et godt ungemiljø er fællesskabet meningsfyldt og udviklende. Det viser forskning og eksempler fra foreninger, der har positive erfaringer med at knække frafaldskoden.

Venner, lektier, fritidsjob, sport, fester og kærester er nogle af de projekter, som fylder i unges liv. Ifølge ungdomsforsker Søren Østergaard er foreningsidrætten – næst efter skolen – den største organiserede arena i unges liv. Det giver foreningerne et privilegium og et ansvar.

Den gode forening byder blandt andet ind med følgende:

  • Oplevelsen af at mestre intensive oplevelser ude af komfortzonen
  • Mødet med engagerede og nysgerrige voksne
  • Oplevelsen af at tage ansvar for andre
  • Læren om, hvad demokrati er
Hvis foreningslivet passer sammen med brikkerne i unges øvrige liv, er der en god chance for, at de hænger ved, tager ansvar og involverer sig.
Hvis I er i tvivl om, hvordan I kan fastholde de unge i jeres forening, er den bedste måde at blive opdateret på - ikke overraskende - at spørge de unge selv.