Når børneattesten er positiv

En person, der har en plettet børneattester skal udelukkes fra at være ansat eller frivillig i idrætsforeningen. Foreningen skal afbryde samarbejdet, når en positiv børneattest foreligger.

Hvilke overvejelser skal du gøre dig, og hvilke handlinger skal du sætte i gang, hvis du som leder i en forening kommer ud for en positiv - også kaldet plettet - børnettest? 

  • Involvér bestyrelsen. Den har det formelle ansvar for at handle på den positive børneattest.
  • Tag kontakt til den børneattesten omfatter, og informér om udelukkelsen.
  • Informér de personer, for hvem udelukkelsen har direkte betydning. Alle med kendskab til sagen, skal overholde deres tavshedspligt.
  • Dokumentér de handlinger foreningen har foretaget. Skriv for eksempel et notat i referatet på næste bestyrelsesmøde.

Personoplysninger skal bruges med omtanke

Vær opmærksom på, hvem I må og kan dele informationer med. Oplysninger om overgreb eller mistanke om overgreb skal håndteres under hensyn til reglerne om behandling af personoplysninger. Det betyder, at oplysninger, der betragtes som følsomme, skal behandles af få personer i foreningen, og oplysningerne må kun deles i det omfang, det er nødvendigt. Det betyder for eksempel at;

  • oplysningerne skal behandles af få ledere.
  • der i udgangspunktet ikke kan informeres om det til medlemmerne eller pressen.

Seksualkrænkelsesnævn kan vurdere mulighederne

Døren til at løse opgaver i foreningen er ikke helt lukket for ham eller hende med den plettede børneattest. Hvis vedkommende gerne vil være frivillig eller ansættes, og foreningen vil bruge den pågældende, kan man anmode idrætsorganisationernes fælles Seksualkrænkelsesnævn om tilladelse til at virke i foreningen.

Det er personen med den plettede børneattest, der selv skal rejse sagen for idrætsorganisationernes fælles nævn, Seksualkrænkelsesnævnet. I nævnet sidder bestyrelsesrepræsentanter fra DGI, DIF og Firmaidrætten.

Kontakt

Få råd og vejledning fra DGI, når foreningen står med en positiv børneattest. Kontakt Lene Klindt, tlf. 79404048 eller Lene.Klindt@dgi.dk