Eksklusion af medlemmer

Hvornår og hvordan kan et medlem af en forening ekskluderes? Det får du svar på i denne vejledning, som er udarbejdet af DGI Jura.

Det sker sjældent, at en bestyrelse kommer i en situation, hvor et medlem skal ekskluderes. Beslutningen om eksklusion kan ske med afsæt i foreningens vedtægter. Alligevel er det ofte sager, der kan være svære at vurdere og håndtere for bestyrelsen. Det kan være at det pågældende medlem har handlet til skade for foreningen eller udvist upassende adfærd i en grad, der er så alvorlig, at medlemmet skal udelukkes fra foreningen. 

Hvornår og hvordan et medlem kan ekskluderes, giver DGI Jura her en vejledning til.

Vejledningen er udarbejdet i december 2022.

Få svar på dine spørgsmål i hvert af de 8 afsnit nedenfor, eller dyk ned i e-pagen Eksklusion af medlemmer i idrætsforeninger