Foreningsfusioner

Mange foreninger ser naboen som den største konkurrent, men samarbejde eller måske endda fusion kan gavne begge parter. Det kræver omtanke, god forberedelse og nye vedtægter.

Krise kan være afsæt til ny udvikling. I idrætsforeninger kan det typisk være medlemstilbagegang eller et uddøende lokalsamfund, der skaber krisen.

Men mere end 150 års foreningsudvikling er bevis på, at samarbejde eller fusion er vejen til ny udvikling. Det ses i utallige foreningers navne med bogstavkombinationer, der egentlig er en sammenlægning af flere foreninger. Her er tre eksempler fra det østjyske:

  • tst, der står for True, Skjoldhøj og Tilst
  • BMI, der står for Beder-Malling Idrtæsforening
  • KPI, der står for Kolind Pederstrup Idrætsforening.

Samarbejde eller endda fusion mellem to eller flere foreninger - måske med forskellige kulturer og traditioner - kan blive den løsning, der skaber en ny og levedygtig forening. 

Fusioner kan give konflikter og gå i vasken. Det sker ofte på grund af et stort engagement og ejerskab blandt de involverede. Derfor kan det give knubs at komme igennem processen. 

6 råd til en sammenlægning

Her kommer 6 råd til succesfuld sammenlægning: 

  1. Glem gammelt nag og konkurrence
  2. Forebered en eventuel fusion grundigt, og udarbejd klare retningslinjer inden I går i gang
  3. Fortæl medlemmerne, hvorfor I gør som I gør
  4. Involvér repræsentanter fra hver af de gamle foreninger i fusionsforenigen
  5. Fasthold aktiviteter på alle spillesteder
  6. Vær forberedt på, at en succesfuld fusion tager tid