Den kollektive ansvarsforsikrings dækning for skydning

Alle skytteforeninger, der er medlem hos DGI eller Dansk Skytteunion er dækket af en fælles ansvarsforsikring. Steen F. Andersen, DGI's advokat, beskriver her hvordan forsikringen dækker:

DGI og DIFs kollektive forsikring i Tryg dækker alle skytteforeninger, der er medlemmer. Dækningssummen opfylder de krav, som skydebanebekendtgørelsen stiller. Det er 10 millioner kroner for personskade og 2 millioner kroner for tingsskade.

Skydebanebekendtgørelsen kræver, at ejeren eller den bruger, der har varig rådighed over skydebanen, tegner en ansvarsforsikring, og alle skytteforeninger og skydebaneforeninger, der er medlem af DGI og/eller DIF, har denne forsikring gennem medlemskabet.

Tryg udsender årligt en bekræftelse på dækningen til alle skytteforeninger via e-mail til formanden. Det sker via udtræk fra det Centrale Foreningsregister (CFR). Denne bekræftelse skal forevises politiet ved godkendelse af skydebaner, men den skal ikke ophænges på skydebanen.

Skydebaner godkendt af politiet

 • Den dækker skydebaner, der er godkendt af politiet til brug med de anvendte våben. Det er ikke afgørende, om selve aktiviteten falder inden for de aktiviteter, DGI og Dansk Skytte Union har godkendt.
 • Den dækker det ansvar, som den forening, der ejer eller bruger banen, har. Det betyder blandt andet, at hvis et uheld skyldes skydebanens indretning, mangelfuld vedligeholdelse eller mangelfuld instruktion af brugerne, så har foreningen et ansvar, og det dækker den kollektive ansvarsforsikring.

Skytteforeninger

 • Hvis en skydning forestås af en skytteforening, bærer denne forening ansvaret, dog ikke for abnorme handlinger fra skytter. Ansvarsforsikringen dækker foreningsansvaret uanset om skytterne er skytteforeningsmedlemmer, gæsteskytter eller jægere.
  Hvis skytten selv bærer ansvaret, det vil sige, at der er tale om handlinger, der ikke kan bebrejdes foreningen, skal hans private ansvarsforsikring dække. Har han ikke en sådan, dækker Skydebaneforeningen Danmarks (subsidiære) ansvarsforsikring.

Jagtforeninger og privatpersoner

 • Er det en jagtforening, der har lånt/lejet banen og forestår skydningen, dækker den ansvarsforsikring, som medlemsforeninger under Danmarks Jægerforbund har, jagtforeningens ansvar.
  DGI og DIFs kollektive ansvarsforsikring dækker tillige i alle tilfælde, hvor der er et ansvar ved udlejning af baner til jagtforeninger, der forestår indskydning af jagtrifler.
  Bærer jægeren selv ansvaret, skal hans private ansvarsforsikring dække, og har han ikke en sådan, dækker Danmarks Jægerforbunds (subsidiære) ansvarsforsikring.
 • Er det private jægere, der har selv lånt/lejet banen, og forestår skydningen, er de selv ansvarlige, og det er jægernes private ansvarsforsikring, der skal dække. Jagttegnsforsikringen dækker ikke, da den kun dækker under jagt.

Skydebaneforeningens ansvarsforsikring

 • Skydebaneforeningen Danmark har tegnet en subsidiær ansvarsforsikring, der dækker i alle tilfælde, hvor en privatperson bærer et ansvar for skade ved skydning på en godkendt skydebane, som en medlemsforening er ejer eller bruger af, hvis pågældende ikke har en ansvarsforsikring. Det gælder uanset om pågældende er medlem eller ikke er medlem, jæger eller andet.

Det bemærkes, at de kollektive forsikringer i Tryg bl.a. også omfatter en arbejdsskadeforsikring, der dækker foreningsledere, der kommer til skade ved udførelse af foreningsarbejde. Arbejdsskadeforsikringen dækker også markører, som kommer til skade, hvilket dermed opfylder skydebanebekendtgørelsens krav om dækning for markører.

Læs mere om den kollektive forsikring, som DGI og DIF har tegnet hos Tryg.