Frivillig på dagpenge eller efterløn

Du må gerne udføre frivilligt, ulønnet arbejde i en idrætsforening, når du er på dagpenge eller efterløn.

1. januar 2018 trådte nye regler i kraft om frivilligt arbejde for folk på dagpenge eller efterløn. Regler, som du skal være opmærksom på.

Du kan udføre langt det meste af det frivillige arbejde i idrætsforeninger, uden der er risiko for, at du bliver trukket i efterløn eller dagpenge.

Fortæl A-kassen, at du er frivillig

Husk, at du skal oplyse din A-kasse om, at du er frivillig. Du skal også gøre A-kassen opmærksom på, hvis det frivillige arbejde ændrer sig.

Der er forskellige kategorier af frivilligt arbejde. Det er derfor vigtigt, at du kontakter din A-kasse og afklarer, hvordan de vil kategorisere dit frivillige arbejde.

Det er nemlig A-kassen, der i første omgang fortolker loven og dermed tager stilling til, hvilken kategori, dit frivillige arbejde hører under. A-kassens afgørelse kan påklages.

3 kategorier af frivilligt arbejde

Kategori 1: Frivillig uden begrænsning (frivillig aktivitet)

I denne kategori er der ingen begrænsninger for frivilligt ulønnet arbejde i en idrætsforening, dvs du kan være frivillig alle de timer, du har lyst, uden du bliver trukket i dagpenge eller efterløn.

Dette gælder, hvis der er tale om frivillig ulønnet aktivitet, der normalt ikke løses som lønnet arbejde, f.eks. bestyrelsesmedlem, træner, instruktør, holdleder, trøjevask, opkridtning af baner, afholdelse af stævner, afholdelse af events, dommergerning og andre aktiviteter i foreningen, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnet personale.

Arbejdet skal være ulønnet, men der må gerne gives skattefri omkostningsgodtgørelse.

Kategori 2: Frivilligt ulønnet arbejde op til 65/44 timer om måneden

Hvis der er tale om opgaver i en idrætsforening, som generelt på arbejdsmarkedet løses af lønnede, må du højst udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 65 timer om måneden som efterlønsmodtager og 44 timer om måneden som dagpengemodtager.

De 65/44 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. En efterlønsmodtager vil således f.eks. kunne udføre frivilligt, ulønnet arbejde 37 timer i den første uge i en måned, 10 timer i den næste uge og 18 timer i den fjerde uge i en måned uden, at det vil medføre fradrag.

Arbejdet skal være ulønnet. Der må ikke være tale om nogen form for aflønning, heller ikke i form af honorarer eller skattepligtige diæter, men der må gerne gives skattefri omkostningsgodtgørelse.

Fitnessinstruktør i foreningsfitness og dagligt salg af varer i foreningskiosk befinder sig i denne kategori.

Kategori 3: Frivilligt ulønnet arbejde angående primær drift og vedligeholdelse

Hvis du har frivilligt, ulønnet arbejde som vedrører foreningens primære drift og vedligeholdelse, så vil der normalt være fradrag i din efterløn eller dagpenge fra første time.

Det gælder f.eks. hvis du udfører håndværksarbejde, der kræver autorisation eller arbejde som vedrører organisationens overordnede administrative drift.

Som eksempler på primære driftsopgaver kan nævnes, centrale organisatoriske og ledelsesmæssige funktioner som f.eks. personaleadministration, økonomi- og organisationsstyring, administrationsopgaver, bogholder/bogføring, kontorassistent, revisor.

Som eksempler på vedligeholdelse kan nævnes, varetagelse af den daglige rengøring, malerarbejde, VVS-arbejde, Elektrikerarbejde, tømrerarbejde.

Hvis du er frivillig i mindre organisation (”mindre organisation” er ordvalget i Beskæftigelsesministeriets vejledning. DIF og DGI arbejder pt på at få det defineret nærmere, herunder at det handler om almindelige amatøridrætsforeninger), må du dog gerne udføre:

  • Mindre administrative opgaver.
  • Bogholder eller revisor
  • Lejlighedsvis rengøring eller den årlige hovedrengøring af klubhuset
  • Maling af klubhuset
  • VVS-arbejde og elektrikerarbejde, som ikke kræver autorisation.

Undtagelserne forudsætter dog, at det ikke er sædvanligt at ansætte lønnet arbejdskraft til denne form for arbejde, og at arbejdet ikke tidligere har været udført af lønnet arbejdskraft.

Får du folkepension, sygedagpenge eller andre offentlige ydelser?

Hvis du er på folkepension er der ingen restriktioner i forhold til frivilligt arbejde.

Som udgangspunkt er der heller ingen begrænsninger, hvis du er på førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, fleksjobløn eller i et ressourcejobforløb.

Men der er en lang række forhold, du bør være opmærksom på, så tal med din sagsbehandler, hvis du har planer om at udføre frivilligt arbejde.