Digital generalforsamling

En generalforsamling kan foregå helt eller delvist digitalt, hvis det fremgår af vedtægterne eller når der er tale om nødret.

Foreninger kan kun holde online generalforsamling, hvis det fremgår af vedtægterne. Det skyldes, at en online generalforsamling adskiller sig fra den fysiske. Derfor skal medlemmerne have forholdt sig til det ved at have stemt om en regel i vedtægterne om muligheden.

En forening kan dog komme i en nødretssituation, for eksempel hvis det ikke over lang tid har været muligt at gennemføre en generalforsamling, og det er presserende og nødvendigt at gennemført mødet. Derfor kan det være lovligt at holde generalforsamling online, selvom vedtægterne ikke indeholder en regel om det. 

Der kan være tale om nødret, når

  • et flertal i bestyrelsen har trukket sig
  • at foreningen har brug for, at generalforsamlingen tager stilling til et vigtigt spørgsmål
  • at foreningens økonomi er kritisk
  • at utilfredshed hos medlemmerne kræver afklaring
  • at foreningen ikke kan forvente at kunne afvikle fysisk generalforsamling i længere tid endnu, f.eks. fordi mange medlemmer er særligt sårbare over for Coronavirus.

Helt eller delvis digitalt

Hvis det er nødvendigt at generalforsamlingen foregår elektronisk, kan det ske enten helt, hvor alle deltager digitalt, eller delvist, hvor nogle er fysisk til stede og andre deltager digitalt.

Udgangspunktet bør tages i, at det er en delvis elektronisk generalforsamling, så nogle samles fysisk, mens andre deltager elektronisk. På den måde sikres, at medlemmer der ikke er vant til elektronisk mødeafvikling kan møde frem på normal vis.

Ved tilmelding til generalforsamlingen, må de tilmeldte oplyse, om de ønsker deltagelse fysisk eller elektronisk, og hvis for mange ønsker fysisk at være til stede, må der trækkes lod.

I indkaldelsen skal bestyrelsen informere nærmere om, hvordan elektronisk deltagelse er mulig, og der skal benyttes et system, der sikrer, at tilmelding, kontrol af deltagelse og gennemførelse af dagsordenens punkter, herunder eventuel skriftlig afstemning, kan finde sted på betryggende måde. Dette gælder såvel ved delvis elektronisk generalforsamling som ved fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Mere om > Digitale løsninger til bestyrelsesarbejdet.

Få svar hos DGI's foreningsrådgivning, hvis du har spørgsmål om digitale udfordringer i din forening, bestyrelsesarbejde eller generalforsamling.