Ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Øverste myndighed i foreningen er generalforsamlingen. Det er her bestyrelsen vælges, og her medlemmerne kan gøre deres indflydelse gældende.

Generalforsamling er den øverste myndighed i foreningen. Opskriften på, hvordan en generalforsamling skal foregå, er typisk beskrevet i den enkelte forenings vedtægter, dvs. vedtægterne beskriver:

  • hvornår på året generalforsamlingen skal foregå
  • hvornår medlemmerne skal indkaldes
  • fristen for at indsende forslag, som skal behandles på generalforsamlingen
  • hvem, der kan deltage og hvem, der har stemmeret
  • hvem, der kan vælges til bestyrelsen og evt. andre poster, for eksempel suppleant og revisor
  • hvilke punkter eller emner, der skal behandles på generalforsamlingen
  • hvordan man ændrer foreningens vedtægter
  • m.m.

Ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamling, der afholdes en gang om året, aflægger formanden eller bestyrelsen en beretning for året, der er gået. Foreningens regnskab fremlægges og godkendes for det år, som er gået. Et budget for året, der kommer skal typisk præsenteres.

Medlemmer til bestyrelsen skal vælges. Af praktiske grunde er det typisk sådan, at den ene halvdel af bestyrelsesmedlemmerne vælges i lige år og den anden halvdel vælges i ulige år. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse mellem to generalforsamlinger. 

På generalforsamlingen får medlemmerne får lejlighed til at stille spørgsmål til foreningens daglige ledelse og bestyrelsens dispositioner i det forgangne år.

Standardvedtægter til inspiration

DGI Jura har udarbejdet skabeloner til vedtægter til forskellige typer idrætsforeninger.

> Hent inspiration til din forenings vedtægter her.

Det er desuden på generalforsamlingen, at der fremlægges planer og træffes beslutninger for foreningens fremtid, ligesom der kan lægges budget for det kommende år. Budgetlægning kan dog også være et rent bestyrelsesanliggende, som sker før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling

Det kan blive nødvendigt at holde en ekstraordinær generalforsamling. Reglerne for hvornår det kan ske og hvilke krav, der skal være opfyldt, vil også typisk fremgå af den enkelte forenings vedtægter.

Der kan eller skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis

  • regnskab og budget ikke er blevet godkendt af generalforsamlingen
  • et flertal i enten bestyrelsen eller blandt medlemmerne ønsker en ekstraordinær generalforsamling.

Stiftende generalforsamling

En stiftende generalforsamling er også en ganske særlig type generalforsamling, som holdes, når en flok mennesker er blevet enige om at danne en forening med et bestemt formål. Den stiftende generalforsamling er nærmest foreningens fødselsdag.

Læs mere: Den stiftende generalforsamling