Stemmeret til forældre i foreningen

Hvad siger foreningens vedtægter om børn og forældres stemmeret på årets generalforsamling?

Bestyrelse.jpg

Søren er 13 år og juniormedlem i din forening. Det er hans forældre ikke, men Sørens far møder op til forårets generalforsamling, for han er interesseret i sønnens idrætsliv. Har han stemmeret, og kan han vælges ind i bestyrelsen?

Hvad siger foreningens vedtægter og hvad siger loven? Og kender børns forældre egentlig deres muligheder for at få indflydelse på børnenes idrætsliv?

Foreningsretslige regler

Her sammenfatter Steen F. Andersen, DGI’s advokat, de vigtigste principper for stemmeret på generalforsamlingen for børn og unge under 18 år:

Spørg Foreningsrådgivningen

Få svar på dine spørgsmål om generalforsamling, årsregnskab, børneattester, forsikring m.v. hos DGI's foreningsrådgivere.

Send spørgsmål til udspil@dgi.dk.

De almindelige regler: Hvis spørgsmålet om mindreåriges stemmeret på generalforsamlingen ikke er beskrevet i vedtægterne, gælder de almindelige foreningsretlige grundsætninger. Det følger af disse, at ethvert medlem har stemmeret på generalforsamlingen, og det har medlemmer under 18 år således også, men det må antages, at det er en forælder (indehaver af forældremyndigheden), der udøver denne ret.

Vedtægtsregulering: Spørgsmålet kan reguleres af vedtægterne, og jeg vil anbefale de fleste foreninger at vælge den løsning.  Det er lovligt at skrive i vedtægterne, at medlemmer under 18 år ikke har stemmeret, men det er ikke nødvendigvis en god idé. Det er også lovligt at anføre i vedtægterne, at unge, der f.eks. er fyldt 16 år har stemmeret, og at stemmeretten for børn og unge under 16 år udøves af en forælder. En sådan bestemmelse vil jeg anbefale.

Valgbarhed

I idrætsforeninger må det antages, at valgbare til bestyrelsen er de medlemmer, der selv har stemmeret. En forælder, der udøver stemmeretten på et barns vegne, er ikke herved valgbar.

Hvad siger loven?

Hvis en forening skal kunne modtage kommunalt tilskud efter folkeoplysningsloven, stiller loven nogle krav til foreningens vedtægter og praksis. Foreningen skal have en bestyrelse, som medlemmerne har valgt, og foreningen skal være demokratisk opbygget. Det indebærer, at alle myndige medlemmer skal have stemmeret på generalforsamlingen, og børn kan godt have stemmeret ved en forælder.

Det er formentlig også lovligt at anføre, at børn og unge under 18 år ikke har stemmeret selv eller ved en forælder, men så er det et krav, at børn og unge og forældrene på anden måde involveres i foreningens forhold ved medlemsmøder eller lignende.

Men også i relation til folkeoplysningsloven vil det være den sikre løsning, at have en regel i vedtægterne om, at unge over en vis alder har stemmeret, og at stemmeretten for dem, der er yngre, udøves af en forælder.