Målgrupper: Hvem vil I nå?

Sæt dig i modtagerens sted! Forstår han eller hun, hvad du og foreningen har på hjerte? Overvej hvordan foreningens kommunikation rammer dine målgrupper lige i hjertet.

Mennesker er forskellige. Vi motiveres på forskellige måde. Vi identificerer os med forskellige grupper, kulturer og udfordringer. Vi bruger forskellige medier, ser verden fra hver vores ståsted, og vi vælger idræt og forening – eller kommercielle aktiviteter – med afsæt i forskellige interesser.

Derfor er det vigtigt, at danne sig et billede af foreningens målgrupper, dvs. modtagerne af det, vi vil fortælle, før vi sætter os til tastaturet eller taler med dem, vi vil nå.

Hvem er de?

Det er vigtigt at danne sig et billede af modtagerne uanset om de er nuværende medlemmer, kunder, der kommer forbi infostanden til foreningens åbent-hus, eller dagbladsjournalisten.

Målgruppen, modtagerne, ja, dem, du sigter på, skal forstå dit sprog og rammes – helst i hjertet - af dine argumenter. Så er der hul igennem.

Interne målgrupper

Spørgsmål om medlemmerne i din forening:

  • Hvordan er medlemssammensætningen i forhold til alder, køn, familiemæssig status?
  • Hvad ved de på forhånd om foreningen og foreningens aktiviteter?
  • Hvad får dem til at engagere sig i foreningen?
  • Hvad har de brug for at vide om den aktivitet, du gerne vil fortælle dem om?

Læs mere om foreningens kommunikation med medlemmerne

Eksterne målgrupper 

Spørgsmål om målgrupper udenfor foreningen:

  • Hvordan ser befolkningssammensætningen i dit område ud?
  • Hvordan ser skoledistrikterne ud?
  • Hvordan ser til-/fraflytningsmønstre i foreningens lokalområde ud?
  • Hvilke nye medlemsgrupper sigter foreningen efter?
  • Hvilke medlemsgrupper ønsker foreningen at styrke?
  • Hvad ved interesserede på forhånd om foreningen?

Her får du en nyttig oversigt over sammenhængen mellem målgrupper, medier og kanaler.