Presse

Godt pressearbejde kan gøre din forening synlig i lokalområdet og kendt blandt borgerne. Vi giver dig værktøjer og vejledning til, hvordan jeres forening kan få spalteplads i medierne.

Mediernes dagsordner sætter rammen for mange af de ting, vi diskuterer i hverdagen med kolleger, venner, familie og i foreningen. Men der er kamp om opmærksomheden - både vores og mediernes. Og medieomtale kommer sjældent af sig selv. God pressekontakt kræver en indsats. Så når jeres forening vil være mere synlig eller I vil fremme en sag, kan det være en god idé at afklare

  • hvorfor, om hvad og hvornår foreningen kan have gavn af presseomtale.
  • hvem der vil klare opgaven.

På den måde får I et overblik over, hvor jeres forenings svagheder og styrker ligger i forhold til en mediestrategi. 

Her giver vi værktøj og vejledning til de praktiske ting i pressearbejdet.