Succeskriterier: Sæt mål for jeres kommunikation

Med en test kan I kortlægge kommunikationspotentialet i foreningen. Testen giver dig og din bestyrelse et billede af mål og muligheder.

Selv om kommunikation ikke kan måles i centimeter, gram og sekunder, kan det have stor værdi at sætte nogle konkrete mål for kommunikationen.

Digitale mål

Med digitaliseringen kan flere og flere aktiviteter måles i besøg og klikrater. For eksempel kan du få mål for

  • antallet af "synes godt om" på Facebook
  • klik på hjemmeside og nyhedsbrev
  • spalte-millimeter i lokalaviser og dagblade
  • sendetid i radio og tv.

Her får du en oversigt over forskellige mål og succeskriterier.

Foreningstesten

En lidt bredere mulighed er foreningstesten. Den kan du udarbejde sammen med bestyrelsen eller et udviklingsteam i din forening. I foreningstesten sætter I tal på, dels hvor I står lige nu, dels hvor langt I ønsker at udvikle foreningen indenfor en given periode. Forskellen mellem de to tal angiver foreningens udviklingspoteniale.

Lige nu rummer testen otte enkle områder, hvoraf et handler om kommunikation, og i nær fremtid bliver testen udbygget med flere spørgsmål om kommunikation.